Volkscongres geeft Xi macht voor het leven

De Chinese president Xi Jinping brengt zijn stem uit in het Volkscongres, dat hem het fiat gaf om onbeperkt president te kunnen blijven. ©REUTERS

Het Chinese Volkscongres heeft ingestemd met een grondwetswijziging die het voor een president mogelijk maakt om meer dan twee termijnen van vijf jaar aan te blijven. Daardoor kan huidig president Xi Jinping zo goed als onbeperkt aan de macht blijven.

Op de jaarlijkse conferentie hebben de bijna 3.000 afgevaardigden zondag in de Grote Hal van het Volk Volkspartij hun stem uitgebracht. Amper twee leden stemden tegen de wetswijziging en er waren drie onthoudingen.

De communistische partij had het wetsvoorstel vorige maand ingediend. Niemand twijfelde eraan dat het voorstel het zou halen. Het laat de 64-jarige president Xi Jinping om voor de rest van zijn leven herkozen te worden.

Het gaat om een ongeziene concentratie van de macht in China die sinds Mao Zedong (1946-1976) niet is voorgekomen. De begrenzing van het presidentiële ambt was in 1982 in de grondwet geïntroduceerd door de toenmalige sterke man, Deng Xiaoping. Die wou een terugkeer naar een dictatoriaal regime zoals dat van Mao vermijden.

Gedachtegoed van Xi

Het amendement op de grondwet introduceert ook het 'gedachtegoed van Xi Jinping voor een nieuw tijdperk van socialisme met Chinees karakter' in de grondwet. Kritiek op de president kan aldus als strijdig met de grondwet gelden.

In het eerste artikel van de Chinese grondwet is nu ook de 'leidende rol' van de Communistische Partij vastgelegd. Dit voorspelt een toename van de repressie. Opposanten kunnen er immers van worden beschuldigd de grondwet te hebben geschonden omdat ze gewoonweg de greep op de macht van de Communistische Partij hebben aangeklaagd.

Een andere belangrijke grondwetswijziging is de oprichting van een machtig orgaan dat corruptie moet bestrijden en dat verreikende bevoegdheden heeft, de  Nationale Toezichtscommissie. Naast de Justitie en onafhankelijk van het Hooggerechtshof of het parket-generaal, kan die iedereen in het vizier nemen die een openbaar ambt - tot met leraar in een dorpsschool - uitoefent. Critici zien daarin nog een nieuw werktuig voor politieke vervolging, en een aanscherping van de leidende rol van de partij.

Xi is sinds 15 november 2012 Secretaris-Generaal van de communistische partij, de hoogste post in China. Hij voerde een anticorruptiecampagne door die 1,2 miljoen kaderleden van de partij viseerde. Hij verving de hoogste kaders van het partij-apparaat door getrouwen. Sinds 4 maart 2013 is hij ook president, een functie die vooral belangrijk is in de contacten met het buitenland.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content