Kan België IMF-voorstel over rijkentaks uitvoeren?

Een Lamborghini op een autosalon. Het IMF wil rijke gezinnen tijdelijk meer belastingen doen betalen om de kosten van de coronacrisis te betalen. ©CHINAFOTOPRESS/MAXPPP

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat rijke gezinnen en sommige bedrijven via een tijdelijke extra taks de kosten van de pandemie moeten betalen. Is dat voorstel toepasbaar in België?

De pandemie heeft wereldwijd het begrotingstekort en de overheidsschuld doen stijgen naar een recordhoogte, zegt het IMF in een rapport over het begrotingsbeleid. Het gemiddelde begrotingstekort verdrievoudigde in 2020 tot 10,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en de overheidsschuld steeg van 84 naar 97 procent van het bbp. Wie zal opdraaien voor de factuur?

Het IMF denkt vooral aan een tijdelijke verhoging van de personenbelasting voor de hoogste inkomens.

'Om de uitgaven die verband houden met de pandemie te helpen betalen kunnen beleidsmakers een tijdelijke bijdrage op hoge inkomens of hoge vermogens overwegen', zegt het IMF. De instelling denkt vooral aan een tijdelijke verhoging van de personenbelasting voor de hoogste inkomens. Ze merkt op dat Duitsland in 1991 tijdelijk de personenbelasting heeft opgetrokken om de kosten van de eenmaking te betalen. Over een echte vermogensbelasting is het IMF terughoudend.

Overwinst

Een andere optie is een taks op overwinsten (excess profits) van sommige bedrijven. 'Zo'n belasting garandeert een bijdrage van ondernemingen die bloeien tijdens de crisis.' Het IMF verwijst naar farmaceutische bedrijven en sterk gedigitaliseerde ondernemingen. De pandemie verhoogde de vraag naar farmaceutische producten en versnelde de digitalisering van de economie. Daarvan profiteerden ondernemingen als Amazon en Netflix.

De essentie

  • Het IMF vindt dat rijke gezinnen en bedrijven die tijdens de pandemie meer winst boekten tijdelijk meer belastingen moeten betalen om de kosten van de crisis te betalen.
  • De instelling denkt vooral aan een hogere personenbelasting voor gezinnen met de hoogste inkomens.
  • William De Vijlder, de hoofdeconoom van BNP Paribas, vindt dat de overheid de uitgaven moet verminderen.
  • De federale regering plant een verdere verlaging van de lasten op arbeid.

Hoe tijdelijk is een tijdelijke belastingverhoging?
William De Vijlder
Hoofdeconoom BNP Paribas

William De Vijlder, de hoofdeconoom van BNP Paribas, reageert sceptisch op de IMF-voorstellen. ‘Hoe tijdelijk is een tijdelijke belastingverhoging? En meer fundamenteel, hoe gaan we de overheidsfinanciën saneren? Het is aan te bevelen de uitgaven te verminderen. Ik besef dat dat moeilijk is.’

De Vijlder vraagt zich af wat een hoog inkomen is en waarschuwt voor de negatieve gevolgen van een hogere personenbelasting. ‘Prikkels om te kiezen voor werken of niet werken zijn belangrijk. Werknemers kijken naar het nettoloon. Een verhoging van de personenbelasting zal een invloed hebben op de loononderhandelingen en drijft de loonkosten omhoog.’

Fiasco

Het IMF doet in het rapport algemene aanbevelingen en maakt nauwelijks onderscheid tussen landen. In België is de personenbelasting nu al hoger dan in de buurlanden. Het hoogste tarief van 50 procent geldt voor de inkomensschijf vanaf 41.360 euro. De federale regering is niet van plan de personenbelasting te verhogen, integendeel. ‘We zetten in op een verdere verlaging van de lasten op arbeid’, staat in het regeerakkoord.

We zetten in op een verdere verlaging van de lasten op arbeid.
Federaal regeerakkoord

Een poging van de voormalige Franse president François Hollande om in 2012 de personenbelasting voor inkomens boven 1 miljoen te verhogen naar 75 procent draaide uit op een fiasco. Bedrijfsleiders en sportlui dreigden ermee te verhuizen naar het buitenland en de belastingverhoging werd na twee jaar teruggedraaid.

Een taks op overwinsten is evenmin vanzelfsprekend, waarschuwt De Vijlder. ‘Hoe definieer je overwinsten?’ Het IMF noemt overwinst 'een economische rente die hoger is dan de minimumreturn die beleggers vragen'. De Vijlder betwijfelt of dat een werkbare definitie is. ‘Zal een bedrijf met fysieke en internetwinkels meer belastingen moeten betalen omdat het meer winst boekt dan een bedrijf dat alleen fysieke winkels heeft? Zal je elk bedrijf dat een hogere rendabiliteit boekt zwaarder belasten? De rendabiliteit moet voldoende hoog zijn om ook in slechte tijden nog aandeelhouders te hebben.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud