Advertentie
Advertentie
opmerkelijk

Amerikanen torsen meer dan 20.000 miljard schulden

Sinds Fed-voorzitster Janet Yellen in juli voor het Congres sprak, is de overheidsschuld nog eens met een slordige 200 miljard dollar gestegen ©AFP

De kans dat de Verenigde Staten onder president Trump de aangroei van 's werelds grootste schuldenberg afremmen, lijkt klein.

20.160.009.329.677 dollar en 81 cent. Dat is het cijfer dat vrijdag in alle vroegte op de webstek van het Amerikaanse ministerie van Financiën floepte, die - ietwat confronterend voor de natie - tot de laatste cent de schuldenberg van de overheid bijhoudt. 

Daarmee beloopt de Amerikaanse schuldenberg voor het eerst meer dan 20.000 miljard dollar. Dat is een 2 met 13 nullen. Om dat cijfer een beetje minder abstract te maken: dat is 62.000 dollar voor elk van de 326 miljoen Amerikanen.

Zelfs als Washington beslag zou laten leggen op alle rijkdom die 's werelds grootste economie op een jaar produceert, dan nog zou de schuld niet afgelost zijn. De schuldenberg beloopt 104 procent van het jaarlijkse bruto binnenlands product, dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor 2017 op 19.417 miljard dollar inschat. 

62.000
De Verenigde Staten torsen nu 62.000 dollar overheidsschuld per inwoner

Een deel van de schuld, 5.535 miljard dollar, zit in een soort van 'zilverfondsconstructie' bij andere Amerikaanse overheden, vooral de sociale zekerheid. De rest, 14.624 miljard dollar, is publiek verhandelbaar. 

Van die publieke schuld zit de grootste brok, 2.465 miljard dollar of één zesde van de publiek verhandelbare schuld, bij de Federal Reserve. De centrale bank kocht na de zware recessie van 2009 jarenlang met vers gedrukt geld in bulk overheidspapier op.

GROOTSTE SCHULDENBERG TER WERELD

In absolute cijfers torsen Amerikaanse de grootste schuldenberg ter wereld. Japan volgt als nummer twee met omgerekend 4.841 miljard dollar op ruime afstand. Relatief gezien is de Japanse schuldenberg met 239 procent van het bruto binnenlands product wel veel groter, maar in tegenstelling tot de VS zit in Japan meer dan 90 procent van die schuld bij de rijke en spaarzame eigen burgers. 

In de 19 landen van de eurozone - die tot nader order geen politieke unie zijn - beloopt de collectieve schuld 9.696 miljard euro of net geen 90 procent van het bbp. De grootste hap is voor Italië, met 2.260 miljard euro of 135 procent van bbp. 

Doelstelling was via de inkopen de lange rente zo laag mogelijk te houden en beleggers bijna manu militari richting aandelen en bedrijfsobligaties te sturen, in de hoop zo de investeringen en dus de reële economie te stimuleren. 

Door die inkopen bleef de rente op Amerikaanse schulden historisch laag, ook al ontnam het ratingbureau S&P de Amerikanen al in de zomer van 2011 de AAA-score van topdebiteur. 

Ook het buitenland toont zich al jaren gretig koper van Amerikaans staatspapier, precies vanwege de omvang van de schulden 's werelds grootste en dus vlotst verhandelbare belegging. China en Japan concurreren al een tijdje voor de status van grootste Amerikaanse schuldeiser en hebben beide zo'n 1.100 miljard dollar Treasuries in portefeuille

De schuldenberg is, mede door de stimuleringsplannen tijdens de recessie van 2009, onder president Barack Obama tussen 2009 en 2016 met zo'n 5.000 miljard dollar gestegen, al slaagde Obama er wel in het jaarlijkse tekort op de begroting terug te dringen van 10 naar goed 3 procent van het bruto binnenlands product. 

Obama's opvolger Donald Trump lijkt niet echt wakker te liggen van het tekort. Meer nog: zijn plannen om de economie via een mix van belastingverlagingen en infrastructuurwerken een boost te geven, zouden het tekort nog doen opzwellen.

Van die plannen is tot nog toe weinig in huis gekomen, al nam Wall Street er wel al een stevig voorschot op door op zijn de beurt de grens van 20.000 (Dow-punten welteverstaan) te ronden. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud