Advertentie
Advertentie

Amnesty waarschuwt voor humanitaire ramp in Zuid-Soedan

Beide partijen maken zich schuldig aan zware mensenrechtenschendingen volgens het laatste rapport van Amnesty International ©Joris Vermost

Een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International kaart de gruweldaden aan die in Zuid-Soedan gepleegd worden door leger en rebellen. Het land is sedert vorig jaar verwikkeld in een bloederige burgeroorlog. Amnesty International vraagt dringende maatregelen om de burgers te beschermen voor het geweld.

Sinds half december 2013 wordt Zuid-Soedan geteisterd door zware gevechten tussen het regeringsleger en milities die de vorige vicepresident Machar steunen. Het conflict maakte al duizenden slachtoffers en deed meer dan een miljoen mensen vluchten.

Het rapport van Amnesty International spreekt over talloze slachtpartijen, plunderingen en verkrachtingen, ook van kinderen en zwangere vrouwen. Verder wordt gevreesd voor een nakende hongersnood, aangezien de vluchtelingen door het geweld niet kunnen terugkeren naar hun akkers.

Etnische zuiveringen

Het conflict ontstond na een politieke twist, maar nam nadien een duidelijk etnische dimensie aan. De regeringstroepen van president Kiir behoren vooral tot de Dinka-stam, terwijl de milities die loyaal zijn aan voormalig vicepresident Machar overwegend Nuer zijn. Zowel Dinka, Nuer en Shilluk-burgers zijn doelwit van het geweld op grond van hun etniciteit of vermeende politieke banden, al ontkennen zowel het leger als de rebellen etnische zuiveringen uit te voeren.

VN-vredesmissie

Amnesty International benadrukt de dringende nood aan concrete acties, zowel op lokaal, regionaal als internationaal niveau om het bloedvergieten en de wraakacties tegen burgers te stoppen en de verantwoordelijken voor het geweld aansprakelijk te stellen.

In reactie op het geweld in Zuid-Soedan gaf de VN-Veiligheidsraad in december al haar unanieme goedkeuring voor een tijdelijke uitbreiding van de vredestroepen in het land. De inzet van die nieuwe troepen komt echter traag op gang en heeft het moeilijk om burgers naar behoren te beschermen.

Aanbevelingen

Concreet eist Amnesty dat de VN de opdracht van de vredestroepen aanpast zodat de missie zich beter kan focussen op het beschermen van burgers, onderzoek naar mensenrechtenschendingen, en hulpverleners de toegang tot conflictgebieden te vergemakkelijken.

Verder vraagt de mensenrechtenorganisatie dat beide partijen in het conflict onmiddellijk alle mensenrechtenschendingen stoppen en humanitaire hulp vrije toegang verlenen.

Ook moeten zowel de rebellen als het leger hun volledige medewerking verlenen aan onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de mensenrechtenschendingen en stappen ondernemen om de verantwoordelijken voor mensenrechtenschendingen voor de rechter te brengen.

Staakt-het-vuren

Maandag bereikten de rebellen en het regeringsleger een akkoord over een staakt-het-vuren van één maand om de boeren hun akkers te laten bewerken, maar ondanks de afspraak werd maandag verder gevochten om de strategische oliestad Bentiu, die zondag door regeringstroepen was heroverd.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud