Advertentie

‘Alle auto's elektrisch tegen 2040'

Als de wereld zich tevreden stelt met de drempel van 2 graden, zouden 700 miljoen elektrische wagens in 2040 volstaan. ©REUTERS

Om de globale temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden - en dus het akkoord van Parijs uit te voeren - zullen drastische maatregelen nodig zijn. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap.

Het agentschap bracht een nieuw rapport uit met de afspraken die vorig jaar in Parijs werden gemaakt in het achterhoofd. Intussen zijn we precies een jaar later en vindt in de Marokkaanse stad Marrakesh een nieuwe ronde klimaatgesprekken plaats.

Daar verhoogt het Internationaal Energieagentschap (IEA) nu met zijn nieuw rapport de druk. ‘De onontkoombare conclusie is dat er onmiddellijke en radicale verminderingen nodig zijn van de CO2-uitstoot als we het doel van 1,5 graden willen halen’, luidt het.

Tegen 2040 moet in dat scenario 90 procent van de energie uit ofwel hernieuwbare ofwel nucleaire bronnen komen. De overige procenten kunnen worden opgevuld door fossiele brandstoffen, maar daar moeten dan voorzieningen worden getroffen om de uitstoot op te vangen en op te slaan.

Geen ruimte meer voor verbrandingsmotoren

1,3 miljoen
Het aantal elektrische wagens dat naar schatting wereldwijd zal rondrijden tegen eind dit jaar. Het totale wagenpark telt 1,3 miljard auto's.

Ook het wagenpark zal een U-bocht moeten maken. Het energieagentschap ziet geen ruimte meer voor verbrandingsmotoren na het jaar 2040 in het scenario van 1,5 graden. Als de wereld zich tevredenstelt met de drempel van 2 graden, zouden 700 miljoen elektrische wagens in 2040 volstaan.

Maar die ideale scenario’s liggen ver af van de realiteit, zegt het IEA er wel bij. Volgens de huidige vooruitzichten zal hernieuwbare energie tegen 2040 slechts 37 procent uitmaken van het totaal. Tegen het einde van dit jaar zullen amper 1,3 miljoen van de 1,3 miljard wagens wereldwijd elektrisch rijden.

Toch ziet het IEA de ambities van Parijs niet als onhaalbaar. Dan zal een van de volgende jaren de uitstoot wel moeten pieken, om vanaf dan te dalen. Ook moeten de industrie en de transportsector grote doorbraken kennen in hernieuwbare energie, want daar blijft verandering voorlopig uit.

De belangrijkste conclusies van het Internationaal Energieagentschap:

  • Hernieuwbare energiebronnen en gas zullen tijdens de volgende 25 jaar hoe dan ook de grote winnaars zijn. Al zal de precieze impact sterk afhangen van overheidsbeslissingen wereldwijd.
  • Het zal moeilijk zijn om olie tegen 2040 volledig af te schrijven. Integendeel, het IEA denkt dat nieuwe boringen nodig zijn. Zeker in de luchtvaart en het vrachttransport staan amper alternatieven klaar.
  • Steenkool heeft wel zijn tijd gehad. Zeker nu in China - de grootgebruiker bij uitstek - de vraagt terugvalt door overheidsinspanningen, is het kantelmoment ingezet. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud