'CO2-uitstoot volledig terugdringen betaalbaar'

©AFP

'Het is betaalbaar de klimaatsverandering onder controle te krijgen, maar dan moet de uitstoot van CO2 tegen eind deze eeuw volledig afgebouwd worden.' Dat is de conclusie van het nieuwe klimaatrapport van de Verenigde Naties, dat zondag in Kopenhagen wordt voorgesteld.

Het nieuwe rapport is een samenvatting van 5.000 pagina's aan onderzoek door 800 wetenschappers wereldwijd. Het document, dat de afgelopen week de steun kreeg van 120 overheden, moet de basis vormen voor de belangrijke VN-conferentie over klimaatsverandering volgend jaar in Parijs.

'Er rest ons nog tijd om onze doelstelling tegen betaalbare kosten te halen, maar niet zoveel meer', stelt Rajendra Pachauri, voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. Die doelstelling is om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden in vergelijking met het begin van het industriële tijdperk.

Onze planeet zou sinds de industriële revolutie al 0,85 graden opgewarmd zijn, wat voor meer extreme weerpatronen zorgt zoals droogtes en overstromingen, én voor verzuring van de oceanen en een stijging van het zeeniveau. Het rapport stelt dat het 95 procent zeker is dat de uitstoot van broeikasgassen door de mens de belangrijkste oorzaak is van de stijging van de temperatuur. In de vorige publicatie van het panel werd de zekerheid van de verantwoordelijkheid van de mens 'maar' op 90 procent geschat.

Oplossingen

Om de opwarming van de aarde onder 2 graden te houden moet de uitstoot van CO2 volgens het rapport tegen 2100 volledig een halt toegeroepen worden. Daarvoor is een shift nodig van fossiele brandstoffen naar wind- en zonne-energie. Maar ook nucleaire energie en energiecentrales op kolen, waarbij de CO2-uitstoot onder de grond wordt opgeslagen, hebben een rol te spelen. 

'Zonder extra inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zal de opwarming van de aarde tegen het einde van de 21ste eeuw wereldwijd een onomkeerbare impact hebben', stelt het rapport. Een voorbeeld is het effect dat het smelten van de ijskap op Groenland zal hebben op de miljarden mensen die in kustgebieden leven.

Kostprijs

'De oplossingen zijn er, en ze zijn niet zo duur, indien men internationaal samenwerkt', zegt IPCC-vicevoorzitter Jean-Pascal van Ypersele. Volgens de Belg geeft het nieuwe rapport regeringen 'een uitvlucht minder, om niet méér politieke wilskracht te tonen'. 'Laat ons hopen dat dat helpt.'

Het IPCC berekende dat de drastische terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen de groei van de consumptie van goederen en diensten maar jaarlijks 0,06 procentpunt zou verminderen, terwijl het onderzoek uitgaat van een jaarlijkse gemiddelde groei van die consumptie met 1,6 tot 3 procent. 'De klimaatsverandering bestrijden is betaalbaar, maar we evolueren niet in de juiste richting', stelt Ottmar Edenhofer, een Duitse wetenschapper die meewerkte aan het IPCC-rapport.

Milieubeweging

De milieubeweging reageert tevreden op het rapport, vooral door de focus op de volledige afbouw van de CO2-uitstoot. 'De discussie draait niet langer over de verdeling van de taart. De uitstoot moet gewoon volledig verdwijnen, anders zal er op een bepaald moment voor niemand nog een taart zijn', aldus Kaisa Kosonen van Greenpeace.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud