'Financiële renovatie komt niet op gang'

IMF-baas Christine Lagarde.

Vijf jaar na het uitbreken van de financiële crisis, zijn er nog steeds te weinig hervormingen doorgevoerd om een herhaling te vermijden. Dat stelt het IMF in zijn halfjaarlijkse analyse van de financiële stabiliteit.

Er wordt naarstig gewerkt om het financieel systeem, dat de voorbije jaren forse klappen kreeg, op te lappen, erkent het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Maar het werk is verre van af, luidt de kritiek. De hervormingen gaan niet ver genoeg, er is nog steeds te weinig transparantie en te veel complexiteit.

Bovendien zijn twee van de belangrijkste pijnpunten, de rol van zogenaamde ‘schaduwbanken’ en instellingen die too-big-to-fail zijn, nog helemaal niet aangepakt.

Die zogenaamde ‘schaduwbanken’ zijn hypotheekmaatschappijen, zakenbanken, hefboomfondsen,… die niet onder het strenge toezicht van de traditionele banksector vallen. Het IMF pleit er voor dat er ook voor deze spelers strengere regels en toezicht komen.

‘Het goede nieuws is dat de financiële globalisering overeind is gebleven. Toch betekent dit ook dat door het ontbreken van gepast beleid zeer geïntegreerde

economieën nog steeds zeer vatbaar zijn voor financiële besmettingen van buiten de landsgrenzen.’

‘De maatregelen die zijn genomen om de crisis aan te pakken verhinderen in sommige economieën dat het financieel systeem heropgestart wordt’, klinkt het. ‘De hervormingen hebben daardoor nog niet geleid tot een betere financiële structuur, ondanks dat de intenties van de beleidsmakers duidelijk en positief zijn.'

‘De grote les van de crisis is dat de regelgeving en het toezicht centraal moeten staan bij hervormingen’, aldus het rapport.

Kapitaalbuffers

Hoge kapitaalratio’s bij banken gaan gepaard met betere economische prestaties, stelt het IMF vast, en verwijst daarbij naar de opkomende economieën. ‘Veel van die landen hadden grote kapitaalbuffers voordat de crisis uitbrak. Daardoor konden hun banken de financiële paniek beter doorstaan dan hun sectorgenoten in de westerse economieën.’

Dat betekent zeker niet dat meer altijd beter is, waarschuwt de instelling. ‘De kapitaalbuffers mogen ook niet zo groot zijn dat ze wegen op rol die banken spelen in de kredietverlening.’

Het IMF stelt vast dat de belangrijkste maatregelen in de banksector neerkomen op het verhogen van de kosten van risicovolle activiteiten. ‘Banken zullen op verschillende manieren reageren om die kostenstijging op te vangen’, waarschuwt het IMF. ‘Sommige daarvan zijn niet gewenst. Nu al worden nieuwe producten uitgevonden om de nieuwe reguleringen te omzeilen. De nieuwe bankregels kunnen ook voor een verschuiving van bepaalde activiteiten zorgen naar de niet-bancaire financiële sector.’

Neveneffecten

Het IMF waarschuwt ook voor de gevolgen van het zeer soepele monetair beleid van veel landen. ‘Nu zijn lage rentetarieven cruciaal, maar het creëert tegelijkertijd toekomstige kwetsbaarheden. Dit is het moment waarop regelgevers en toezichthouders alert moeten zijn over de mogelijke neveneffecten van de crisismaatregelen die nu in voege zijn zodat ze later niet met nieuwe risico’s kampen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud