FT beschuldigt Piketty van foute cijfers

Thomas Piketty. ©AFP

De Britse krant Financial Times stelt fouten en weglatingen te hebben gevonden in de cijfergegevens van auteur Thomas Piketty die diens conclusie ondergraven.

Heeft Thomas Piketty gesjoemeld met de cijfers opdat ze in zijn kraam zouden passen? De FT dook naar eigen zeggen in de bronnen die de Franse econoom aanhaalt en komt tot het besluit dat ze vol fouten en weglatingen zitten. Het lijkt sterk op wat vorig jaar gebeurde met het boek van Carmen Reinhart en Kenneth Rogoff over de samenhang van overheidsschulden en economische groei.

Piketty maakt al maanden furore met zijn boek over de geschiedenis van het kapitalisme, 'Capital in the 21st Century', waarin hij stelt dat de ongelijkheid tussen vermogen en inkomen uit arbeid in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog sterk is gestegen. Volgens Piketty wordt een kleine elite van rijken steeds rijker, en is dat een natuurlijk gevolg van het kapitalisme als de groei van de economie lager ligt dan het rendement dat je met kapitaal kan behalen.

Hij kreeg lof van onder meer Nobelprijswinnaar Paul Krugman, die het boek 'het belangrijkste boek over economie van het jaar, en misschien van het decennium' noemde, en van Joseph Stiglitz, die hem met name prees voor het samenbrengen van data over de verdeling van rijkdom. Ook politici, met name van de linkerzijde, verwijzen vaak naar het boek, al gaan anderen met even veel overtuiging ook tegen hem in. 

Ook in de FT verscheen een positieve recensie. Maar de krant is nu niet meer zo overtuigd. Ze trok de vele bronnen na waarnaar Piketty verwijst en stelt dat hij fouten maakte bij het overnemen van gegevens, dat er in bepaalde tabellen soms onverklaarbaar bijkomende cijfers opduiken, of nog dat er fouten zitten in de formules waarmee berekeningen zijn gemaakt. Ook stelt de FT dat Piketty aan 'cherry-picking' deed en enkel cijfers koos die in zijn kraam passen.

De FT gaat zo ver te stellen dat de bewijzen die Piketty aanhaalt van een toenemende ongelijkheid, niet overeind blijven als die fouten worden gecorrigeerd, en dat er sinds 1970 geen toename van de ongelijkheid is waar te nemen.

Thomas Piketty kreeg de kans te reageren en stelt dat hij ervan uitgaat dat de historische data nog verbeterd kunnen en zullen worden, maar dat hij zeer verbaasd zou zijn als deze verbeteringen een grote impact zouden hebben op de conclusies over de evoluties in de verdeling van de rijkdom. Recentere data over de VS, die zijn boek niet haalden, tonen volgens hem dat de stijging van de fortuinen van de allerrijksten er nog groter was dan wat hij aantoont in het boek.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud