Advertentie

IMF: 'Maak aparte belastingdienst voor rijke Belgen'

©REUTERS

Om de vermogende Belgen aan te sporen loyaal netjes hun belastingverplichtingen na te komen, suggereert het Internationaal Monetair Fonds de oprichting van een speciale dienst in de fiscale administratie.

Een belastingdienst die zich in het bijzonder bezighoudt met 'high-wealth individuals' of erg vermogende personen, kan gespecialiseerde informatie verzamelen over dat segment, kan processen uitwerken om die informatie op een efficiënte manier te gebruiken, en zal ook in staat zijn de noden van die groep en de internationale aspecten van hun fiscale zaken beter te begrijpen, zegt het IMF.

'De ervaring in andere landen leert dat die aanpak betere resultaten oplevert dan een beleid dat alleen bestaat uit een controle van de aangifte. De winsten kunnen substantieel zijn, zoals voorbeelden uit Australië en het VK aantonen.'

De instelling doet de suggestie in een speciale bijlage over de belastinghervorming in haar definitieve rapport over de jaarlijkse doorlichting van de Belgische economie.

Agressieve planning

De oprichting van zo'n speciale afdeling is een duidelijk signaal dat de fiscus actie kan ondernemen tegen de vermogende individuen die de belastingregels omzeilen. Dat kan hen doen afzien van agressieve fiscale planning, meent het IMF.

De afdeling kan ook de kennis ontwikkelen waarmee ze op den duur dezelfde expertise heeft als de adviseurs van de vermogende burgers.

Het is niet zozeer de bedoeling de jacht te openen op de vermogende burgers, wel om hen aan te sporen de fiscale regels te respecteren. 'Als deze kleine maar echt zichtbare groep er voortdurend in slaagt aan belastingen te ontsnappen, ondermijnt dat het vertrouwen in de billijkheid van het belastingsysteem', zegt het IMF. 'En dat kan ertoe leiden dat ook de andere belastingbetalers proberen hun fiscale verplichtingen te ontwijken.'

Meerwaardebelasting

Het IMF heeft nog andere suggesties voor de grote fiscale hervorming die de regering-De Croo voorbereidt. Zoals het invoeren van een meerwaardebelasting. De instelling pleit in dat verband voor een dual income-systeem, waarbij inkomsten uit arbeid worden belast tegen een progressief tarief en alle kapitaalinkomsten tegen een relatief laag vlak tarief.

Om het verlagen van de belasting op arbeid mogelijk te maken, worden allerlei aftrekken en preferentiële regimes, zoals voor acteurs, sportbeoefenaars en flexi-jobs, het best afgeschaft, zegt het IMF. Ook het huwelijksquotiënt - een belastingkorting voor gezinnen waar een van de twee partners niet werkt - sneuvelt best. Het komt immers vooral ten goede aan mensen die een hoog inkomen hebben, het is het het hinderpaal voor sommige groepen van vrouwen om een job te zoeken, en het strookt niet met de ambitie van de regering om de werkzaamheidsgraad te verhogen.

Succesvolle belastinghervormingen bestaan uit een pakket van 'geven en nemen'.
Het IMF in een rapport over België

De gunstige fiscale behandeling van stortingen voor aanvullende bedrijfspensioenen mag van het IMF ook op de schop. Pensioensparen aanmoedigen is goed, maar hier komen de voordelen vooral terecht bij wie het verdient. De instelling stelt voor een limiet in te voeren voor bijdragen waarvoor het fiscale gunstregime geldt.

'Het hervormen van belastingen is niet eenvoudig, wegens de druk van politici en belangengroepen. Succesvolle belastinghervormingen bestaan uit een pakket van 'geven en nemen', zegt het IMF. 'Een alomvattende hervorming waarover duidelijk wordt gecommuniceerd - vooraf en tijdens het hele proces - heeft meer kans op slagen dan aanpassingen die beetje bij beetje worden doorgevoerd.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud