'Landbouw moet 60% groeien tegen 2050'

Een Afghaanse boer tijdens de oogst (Foto Reuters)

De landbouwproductie moet tegen 2050 met 60 procent toenemen om een wereldbevolking te kunnen voeden die steeds talrijker en rijker wordt en meer en meer in steden woont. Het is een dwingende noodzaak dat dit op een meer duurzame manier gebeurt dan momenteel het geval is.

Dat stelt de jongste ‘Agricultural Outlook’ van de FAO, de wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties, en de OESO. In vergelijking met het vorige, uit 2007 daterende rapport moet de wereld een miljard ton meer graan en 200 miljoen ton meer vlees voortbrengen.

‘Hoe zal deze enorme productieverhoging met 60 procent bereikt worden? Hoofdzakelijk door een hogere productiviteit’, lichtte Angel Gurria, secretaris-generaal van de OESO, woensdag toe op een persconferentie. Een uitdaging die zeker niet eenvoudig is.

De groei van de landbouwproductie moet vooral komen van de ontwikkelingslanden, maar het groeiritme zal er minder sterk zijn dan de voorbije jaren. In de voorbije decennia groeide de landbouwproductie in de ontwikkelingslanden gemiddeld meer dan 2 procent per jaar, maar verwacht wordt dat dit de komende tien jaar slechts 1,7 procent per jaar zal zijn. Gebieden met een sterk groeipotentieel zijn onder meer Latijns-Amerika en subsaharaans Afrika.

Enigszins geruststellend is dat de groei van de voedselproductie sterker zal blijven dan de aanwas van de wereldbevolking. De productie per aardbewoner zou aldus met 0,7 procent per jaar moeten blijven groeien.

Wat de voedselprijzen betreft verwachten de FAO en de OESO dat ze de komende tien jaar zullen stabiel blijven of dalen. Gemiddeld zullen ze echter 10 tot 30 procent hoger liggen dan in het voorbije decennium.

De laatste jaren is de voedselproductie vooral gestegen door meer areaal te bewerken en door het gebruik van meststoffen. Maar deze trend kan niet zich niet doorzetten in de toekomst, menen de organisaties. Zowat 25 procent van de landbouwgronden is overigens in slechte staat. Het rapport beklemtoont de noodzaak om op een duurzame wijze om te springen met de beschikbare natuurlijke rijkdommen, of het nu gaat om grond, water, mariene ecosystemen, visbestanden, wouden of biodiversiteit.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud