'Overstap naar hernieuwbare energie creëert miljoenen jobs'

Een zonenergieproject in Pakistan ©© Ahmad Kamal/Xinhua Press/Corbis

Wereldwijd kunnen miljoenen jobs gecreëerd worden als iedereen beslist om tegen 2050 het gebruik van fossiele brandstoffen compleet af te zweren en over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Dat stelt de milieuorganisatie Greenpeace in een nieuw rapport.

In het rapport 'Energy (R)Evolution 2015 - 100% renewable energy for all' stellen Greenpeace en het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) dat er al http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Climate-Reports/Energy-Revolution-2015/ komaf kan worden gemaakt met het gebruik van gas, steenkool, olie en nucleaire energiebronnen.

Om de overstap naar hernieuwbare energie te maken is wel een enorme investering nodig, van wereldwijd 1.600 miljard dollar (1.400 miljard euro) per jaar. Maar die kosten worden 'volledig gedekt door de toekomstige besparingen', zo meldt Greenpeace.

'De industrieën van de zonne- en windenergie zijn volwassen geworden', zo klinkt het. 'Het is erg waarschijnlijk dat ze de steenkoolindustrie het komende decennium zullen voorbijsteken op het vlak van werkgelegenheid en energievoorziening.'

De auteurs van het rapport verwachten ook dat hernieuwbare energie tegen 2030 overal ter wereld kosten-efficiënter zal zijn dan de conventionele energiebronnen. Tegen dan kunnen er wereldwijd meer dan 9,5 miljoen mensen tewerkgesteld worden in de sector van de zonne-energie, of zowat evenveel als in de steenkoolindustrie vandaag.

Voor de windenergiesector wordt gerekend op een vertienvoudiging tot 7,8 miljoen banen, of 'dubbel zoveel als in de gas- en petroleumindustie samen'.

Momenteel is nog tachtig procent van de energie wereldwijd afkomstig van fossiele brandstoffen; het aandeel van hernieuwbare energie bedraagt nog geen twintig procent. De auteurs van het rapport hopen dat er eind dit jaar op de klimaatconferentie van Parijs een langetermijnvisie wordt uitgewerkt voor de volledige overschakeling naar hernieuwbare energie tegen het midden van deze eeuw.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud