Weinig ambitieus slotakkoord op klimaatconferentie

©AFP

De bijna 200 aanwezige landen hebben zondag de klimaatconferentie in Madrid afgesloten met een weinig ambitieus slotakkoord.

Over de handel in uitstootrechten kwam bovendien geen akkoord uit de bus. Die discussie over artikel 6 van van het klimaatakkoord van Parijs (2015) werd ditmaal naar de klimaattop van volgend jaar in Glasgow verwezen.

'COP25 was zeker moeilijk en de weg naar het akkoord van Parijs is nog ingewikkeld, maar we verdubbelen onze inspanning op Belgisch niveau om tot een Nationaal Energie- en Klimaatplan te komen dat in lijn ligt met onze ambities.' Zo reageert federaal minister van Energie en Klimaat Marie-Christine Marghem (MR) op het slotakkoord op de klimaattop van Madrid.

Het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen in ons land, dat op 18 december bijeen komt, moet het Nationaal Klimaatplan normaal gezien goedkeuren. Dat plan moet op 31 december op tafel liggen bij de Europese Commissie.

Hoogdringendheid

De landen onderstrepen in het slotakkoord de 'hoogdringendheid' om actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde. Maar er is geen akkoord over de essentiële punten die nodig zijn om de klimaatproblematiek aan te pakken. De oproepen van de milieuorganisaties bleven onbeantwoord.

Zo was er opnieuw de discussie over de marktmechanismen voor de handel in emissies (artikel 6). Het gaat om zeer technische materie, die evenwel zeer belangrijk is. Als het kader voor de handel in uitstootrechten te vaag of te laks is, kan dat het klimaatakkoord van Parijs op de helling zetten.

De landen kwamen in de Franse hoofdstad overeen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, in vergelijking met de pre-industriële periode, en indien mogelijk tot 1,5 graad.

Ondanks verlengingen en twee nachtelijke onderhandelingen was het onmogelijk om een slotpositie overeen te komen die voor iedereen aanvaardbaar is. Ook een jaar geleden in Katowice was dat al het geval. De top in Madrid, die normaliter vrijdag afgerond had moeten zijn, gaat alleszins de geschiedenisboeken in als de langste klimaattop. 

Uitstootrechten

De klimaattop was op 2 december van start gegaan. Via de globale koolstofmarkten of marktmechanismen voor de handel in emissies kan een land A uitstootrechten voor koolstof kopen die afkomstig zijn van een groen project om de uitstoot te beperken in land B. Land A kan zo die rechten gebruiken om de eigen klimaatdoelstellingen te halen.

De landen die zich het meest achter het akkoord van Parijs geschaard hebben, willen samen met de Europese Unie een stevig handelsmechanisme op poten zetten. Ze willen bijvoorbeeld vermijden dat dubbeltellingen mogelijk zijn. In zo'n situatie zou zowel land A als land B de emissierechten in rekening mogen brengen, een piste die quasi alleen door Brazilië verdedigd wordt.

De ambitieuzere landen willen dat de koolstofmarkten bijdragen tot het effectieve doel: meer inspanningen voor een lagere CO2-uitstoot, met lagere kosten.

Klimaatneutraal

Al 120 landen hebben het doel onderschreven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat deelde de Chileense voorzitster van de klimaatconferentie in Madrid zondag aan het slot mee. België behoort niet tot die landen. Milieuorganisaties en klimaatactivisten reageren afwijzend op de uitkomst van de klimaatttop.

'We zijn trots dat deze alliantie uitgegroeid is tot 120 landen', zei voorzitster Carolina Schmidt. Het aant\al landen van de zogenaamde 'Climate Ambition Alliance' is hiermee verdubbeld. Chili was de initiatiefnemer van die alliantie.

Ook zowat 400 steden en 800 ondernemingen streven ernaar om klimaatneutraal te worden, en dus netto geen CO2-uitstoot meer uit te stoten in 2050. Er wordt volgens Schmidt wel te weinig vooruitgang geboekt. 'De burgers van de wereld eisen om sneller vooruit te gaan.' 

Wallonië en Brussel onderschrijven eveneens de Climate Ambition Alliance, maar Vlaanderen niet. Bijgevolg maakt België geen deel uit van de groep van 120 landen. Het behoort ook niet tot de 'High Ambition Coalition', eveneens bij gebrek aan consensus omdat Vlaanderen weigerde mee te gaan.

Over de 'principes van San Jose voor een verhoogde ambitie en de integriteit van de internationale koolstofmarkten' staan de neuzen wel in dezelfde richting, waardoor België zich wel aansloot bij deze groep landen die sterke koolstofmarkten eisen.

Ontgoocheling

Net als de Duitse minister Svenja Schulze reageerden milieuorganisaties en klimaatactivisten diep ontgoocheld en deels woedend op wat de conferentie (niet) heeft opgeleverd. Ook secretaris-generaal Antonion Guerres van de Verenigde Naties had op meer eensgezindheid en concretere resultaten gehoopt. De internationale gemeenschap heeft een belangrijke gelegenheid laten voorbijgaan, twitterde hij. 'Maar wij zullen niet opgeven. En ik zal niet opgeven.'  Klimaatactivisten wereldwijd kondigden eveneens aan de strijd verder te zetten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud