Europese landen verwerpen ultimatum Iran

Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger voor het Buitenlandbeleid van de EU. ©AFP

De oproep van de Iraanse president Hassan Rohani om binnen 60 dagen de Iraanse bank- en oliesector uit zijn isolement te halen valt in Europa op een koude steen. De Europese landen roepen Iran op het akkoord volledig na te leven.

De Europese Unie en de Europese landen die het nucleaire akkoord met Iran mee ondertekenden - Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk - hebben donderdag het ultimatum van Iran verworpen. De Iraanse president Rohani kondigde woensdag aan dat zijn land zijn voorraad uranium en zwaar water - dat in kernreactoren, maar ook voor de ontwikkeling van atoomwapens wordt gebruikt - niet langer zal beperken.

De zet komt exact een jaar nadat de Verenigde Staten unilateraal uit de deal zijn gestapt en hun sancties tegen Iran opnieuw hebben ingevoerd. Teheran gaf de landen die het pact wel nog respecteren - naast de Europese landen gaat het om Rusland en China - 60 dagen de tijd om de Iraanse olie- en bankensector uit het isolement te halen dat veroorzaakt werd door de Amerikaanse sancties. Gebeurt dat niet, dan dreigt Iran ermee ook de andere verplichtingen niet langer na te komen.

Veiligheid van iedereen

Verwacht wordt dat China en Rusland Iran blijven steunen, maar Europa bevindt zich in een lastiger parket. Het zit gekneld tussen Washington en Teheran. In tegenstelling tot de Verenigde Staten vindt Europa dat Iran zich wel aan de afspraken in het akkoord houdt. Het probeert al een jaar lang een manier te vinden om de Amerikaanse sancties te omzeilen en handel te blijven drijven met Iran. Daartoe zette het onder meer een betaalsysteem op, Instex, maar dat raakte niet van de grond.

We verwerpen elk ultimatum en we bekijken of Iran zijn engagementen op nucleair vlak nakomt.
Europese landen

In een gezamenlijke verklaring herhalen Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger voor het Buitenlandbeleid van de EU, dat ze handel met Iran willen blijven drijven, maar tegelijk waarschuwen ze het land voor ondoordachte stappen. 'We verwerpen elk ultimatum en we bekijken of Iran zijn engagementen op nucleair vlak nakomt', klinkt het.

De Europese partners roepen Iran op elke escalatie te vermijden en benadrukken het belang van het akkoord voor de wereldwijde veiligheid. 'We blijven volledig toegewijd aan het behoud en de integrale uitvoering van het nucleaire akkoord, een belangrijke verwezenlijking in de mondiale architectuur van nucleaire non-proliferatie, die in het belang van de veiligheid van iedereen is.' 

De Verenigde Staten verscherpten woensdag hun economische sancties tegen Iran nog. Staal, ijzer, aluminium en koper werden toegevoegd aan de sectoren waartegen Washington strafmaatregelen treft.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect