Argentinië op rand van bankroet

Aanhangers van presidenten Fernandez de Kirchner betoogden woensdag in Buenos Aires tegen de 'aasgierfondsen' ©EPA

Argentinië lijkt af te stevenen op een tweede bankroet in dertien jaar. Last-minute gesprekken met obligatiehouders draaiden op niets uit.

'We willen geen akkoord sluiten dat een hypotheek legt op de toekomst van Argentinië', liet Axel Kicillof, de Argentijnse minister van Economie weten. Kicillof was in New York voor een 'ultieme' gespreksronde met een groep weerbarstige hefboomfondsen of - in de terminologie van de Argentijnse presidente Cristina Férnandez de Kirchner - 'aasgierfondsen'. 

Buenos Aires voert al jaren strijd met een kleine groep hefboomfondsen die volledige terugbetaling eist van het schuldpapier waarop Argentinië in 2001 in gebreke bleef. Daarbij schuwden de 'aasgieren' de zware middelen niet en lieten ze zelfs een Argentijns fregat een tijd aan de ketting leggen. Omgekeerd is ook Férnandez de Kirchner niet onbesproken, met een op zijn zachtst gezegd controversieel economisch beleid

Woensdagavond verliep de deadline voor een betaling van 539 miljoen intresten aan de obligatiehouders die wél met de schuldherschikking instemden. Het gaat om 29 miljard dollar schulden, het gros - ongeveer 93 procent - van wat er van de schuldherschikking in 2002 van de 100 miljard dollar Argentiijnse schulden overbleef.

Een rechter in New York verbood die rentebetaling zolang de hefboomfondsen die niet akkoord gaan met de herschikking geen compensatie ontvangen hebben. De fondsen hebben - exclusief verschuldigde rentelasten - ongeveer 1,33 miljard 'oorspronkelijk' Argentijns schuldpapier in handen en proberen al jaren via Amerikaanse rechtbanken volledige uitbetaling te krijgen.

'Een wanbetaling is geen louter technische zaak, maar een reële gebeurtenis die mensen echt pijn zal doen', liet een ontgoochelde bemiddelaar Daniel Pollack weten. 'De gevolgen zijn nooit voorspelbaar, maar zeker niet positief'.

Volgens Pollack is een bankroet nu 'nakend'. Een bankroet dreigt de recessie in Argentinië nog te verdiepen en - via een hernieuwde vrije val van de peso - de inflatie weer de hoogte in te jagen. De inflatie bedraagt volgens raming van economen nu al 40 à 50 procent, al geven de volgens het Internationaal Monetair Fonds onbetrouwbare officiële cijfers een veel lager cijfer. 

De gevolgen voor de internationale financiële markten zullen zo goed als zeker minder ingrijpend zijn dan het eerste bankroet in 2001. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal stipt aan dat Argentinië met zijn schuldenberg zowat 20 procent van alle verhandelbare groeimarktschulden uitmaakte. Nu is dat nauwelijks 1 procent, omdat het land altijd een paria op de internationale kapitaalmarkten is gebleven.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud