'Hoge werkloosheid in VS niet structureel'

©Bloomberg

De aanhoudend hoge werkloosheid in de VS is niet structureel maar te wijten aan de zwakke economische conjunctuur. Dat blijkt uit een studie die de Amerikaanse economen Edward Lazear en James Spletzer hebben voorgesteld op de conferentie van centraal bankiers in Jackson Hole.

Drie jaar na het einde van de zware recessie van 2007-09 is nog steeds meer dan 8 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking werkloos. Dat is bijna dubbel zo veel als voor de recessie.

Sommige waarnemers geloven dat de hoge werkloosheid te wijten is aan structurele veranderingen van de arbeidsmarkt en dat de werkloosheid niet meer zal dalen tot de lage niveaus van voor 2007. Ze verwijzen onder meer naar de spectaculaire stijging van de werkloosheid in sectoren zoals bouw.

De vraag of de werkloosheid structureel of conjunctureel is, is erg belangrijk. Het antwoord heeft immers grote gevolgen voor het economisch beleid.

Als de werkloosheid conjunctureel is, kan de overheid het probleem bestijden met een soepel monetair en/of begrotingsbeleid. Indien de werkloosheid structureel is, moet de overheid focussen op herscholing en andere micro-economische maatregelen.

'Een analyse van gegevens over de arbeidsmarkt suggereert dat er geen structurele veranderingen zijn die de evolutie van de werkloosheid in de jongste jaren kunnen verklaren', zeggen Lazearen Spletzer. 'Noch industriële, noch demografische veranderingen, noch een mismatch van kwalificaties op de arbeidsmarkt zijn de oorzaak van de hogere werkloosheid.'

Met mismatch verwijzen de economen naar het verschil tussen het aantal vacatures en werklozen per sector, beroepsgroep of regio. 'De mismatch is tijdens de recessie gestegen, maar sindsdien even snel weer gedaald.'

De jongste recessie verschilt volgens Lazear en Spletzer niet fundamenteel van de vorige, tenzij dat ze erger was. 'De enige uitzondering is dat het aandeel van de langdurig werklozen nu hoger is. Maar dat is niet te wijten aan structurele veranderingen, wel aan de diepte van de jongste recessie.'

Beide economen zitten op dezelfde golflengte als Ben Bernanke, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Bernanke zei vrijdag in zijn openingstoespraak dat hij weinig aanwijzingen ziet van een structurele stijging van de werkloosheid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud