interview davos

Michel: ‘Met slogans is nog nooit een job gecreëerd'

©Photo News

Premier Charles Michel gaat naar Davos om ons land te promoten. Hij zal er ook de top van Google zien en er bij het internetbedrijf op aandringen dat het mee stapt in de strijd tegen terrorisme.

Ook premier Charles Michel (MR) vertrekt voor drie dagen naar het Zwitserse skioord Davos, waar het Wereld Economisch Forum jaarlijks het kruim van de internationale zakenlui en politici bijeenbrengt voor informele besprekingen en contacten. Het is de eerste keer dat Michel als premier naar Davos trekt. En hij gaat vol overtuiging, want hij wil ons land weer op de wereldkaart zetten.

Wat wordt uw boodschap?
Charles Michel: ‘Ik ga de kwaliteiten van België in de kijker zetten om investeringen aan te trekken. Onze goede ligging in het hart van Europa, de kwaliteit van onze universiteiten en hogescholen, onze productiviteit: die troeven zal ik uitspelen. En ik zal duidelijk maken dat deze regering de komende jaren sociaal-economische hervormingen doorvoert om de arbeidsmarkt te versoepelen en economische activiteiten te ondersteunen, zodat België nog aantrekkelijker wordt voor investeerders.’

Uw voorganger Elio Di Rupo (sp.a) trok naar Davos met de boodschap dat België weer een stabiel land was.
Michel: ‘Daar bestaat nu geen twijfel meer over. We hebben snel een regering gevormd, die prioriteit geeft aan sociaal-economische hervormingen. Er is geen institutioneel debat meer. In het buitenland heeft men kunnen vaststellen dat ons land moedige hervormingen doorvoert, waarvoor ik ook veel aanmoedigingen krijg uit het buitenland.’

Een valse noot is dan toch dat het tekort boven 3 procent blijft uittorenen en de schuld ruim boven 100 procent zit.
Michel: ‘Maar mijn boodschap is heel duidelijk: we voeren structurele hervormingen door, in de pensioenen en de gezondheidszorg, om te komen tot een duurzame financiering. En we willen meer jobs creëren. Tegelijk proberen we het deficit terug te dringen door te besparen in de overheidsuitgaven. Er is een budgettair traject uitgestippeld om tegen 2018 weer een begroting in evenwicht te hebben. We hebben een engagement aangegaan tegenover Europa, dat we met de federale regering willen en zullen respecteren. Dat is duidelijk.’

U wilt ook met de deelstaten overleggen, want zij hebben een hoger tekort dan afgesproken.
Michel: ‘Dat willen we met de deelstaten bespreken in het Overlegcomité. Zonder spanningen of polemiek, maar iedereen moet zijn doelstellingen halen.’

Zult u in Davos de notionele intrestaftrek uitspelen? Ter linkerzijde worden, zeker in Franstalig België, weer grote vraagtekens geplaatst bij het nut daarvan.
Michel: ‘De notionele intrestaftrek afschaffen zou onzinnig en absurd zijn. Die ondersteunt risicokapitaal en dus investeringen in België. Hij creëert direct en indirect veel jobs, niet het minst in de farmasector en de chemie. Dat zijn belangrijke industriële sectoren voor ons land.’

‘Het zou wel een goede zaak zijn, mocht er in Europa meer fiscale coördinatie komen.Maar ik ga een mechanisme dat gunstig is voor België niet op de helling zetten. Zolang niet alle lidstaten van de EU mee willen doen met zo’n Europese fiscale coördinatie, zou het zeer negatief zijn om aan de notionele intrestaftrek te raken.’

Dreigt het investeerders niet af te schrikken dat in ons land zoveel te doen is om de taxshift, en met name een vermogenswinstbelasting?
Michel: ‘Mijn boodschap zal zeer duidelijk zijn: we willen de begroting onder controle krijgen door te besparen op de uitgaven. En met de taxshift willen we de arbeidskosten verlagen, precies om meer investeringen aan te kunnen trekken en dus meer jobs te creëren. Daar kan een speculatietaks tegenover staan, zolang die maar niet economisch contraproductief is. We zullen een duidelijk onderscheid maken tussen speculatie en investeringen. Speculatie helpt de reële economie niet, we zullen daarop werken. Maar als ik hoor roepen om een belasting op grote fortuinen of vermogens, dan hoor ik slogans. En met slogans is nog nooit een job gecreëerd.’

U zult ook Carlos Brito, de topman van AB InBev, ontmoeten. Onlangs was nog heel wat te doen om de omstreden fiscale rulings die met de biergroep zijn afgesloten. Wat gaat u tegen Brito zeggen?
Michel: ‘Dat een versterking van de fiscale coördinatie op de tafel van de Europese leiders ligt. Door het gebrek aan coördinatie zijn er achterpoortjes waar multinationals gebruik van kunnen maken om op bepaalde plaatsen gunstige fiscale voorwaarden te krijgen. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft al duidelijk te kennen gegeven dat in Europa de politieke wil bestaat om naar een grotere fiscale coördinatie te gaan. Davos biedt de gelegenheid om daarover met bedrijfsleiders, maar ook met Europese leiders informeel onder vier ogen te spreken. En ik heb geen taboes.’

U zult ook de top van Google zien. U wilt dat het internetbedrijf meer doet in de strijd tegen terrorisme.
Michel: ‘Vanzelfsprekend. Het is een van de sleutelmomenten van mijn verblijf in Davos. Het internet heeft zich ontwikkeld als een publieke ruimte, maar die is weinig omkaderd en beveiligd. Ik zal tegenover de grote internetbedrijven verdedigen dat ze mee inspanningen moeten leveren om onze fundamentele waarden te verdedigen. In de strijd tegen pedofilie op het internet is vooruitgang geboekt. We moeten nu ook beginnen met de strijd tegen radicalisering op het internet. Radicalisme moet niet alleen worden bestreden op straat of in de gevangenissen, maar ook op het internet. Het is een publieke ruimte waar ook terroristische cellen tot stand komen en haatboodschappen worden verspreid. Daar moeten we tegen optreden’.

Naar welke ontmoeting kijkt u nog uit?
Michel: ‘Ik zal ook de topmensen van Audi en Volvo ontmoeten. Het is belangrijk om de strategie van de autobouwers te kennen, want de die sector blijft een belangrijke industrie voor België. Ik zal er dan ook voor pleiten voort te investeren in ons land. En ik kan goed nieuws brengen: de regering is een meerjarenengagement aangegaan om de loonhandicap tegenover onze buurlanden weg te werken. Daarnaast zijn er bijkomende maatregelen voor ploegenarbeid, wat belangrijk is voor de autosector. En dat heeft al goede resultaten opgeleverd: de nieuwe Audi A1 blijft in België.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud