‘Olie blijft goedkoop tot 2020'

Een jaknikker in North Dakota ©AFP

De olieprijs zal de komende jaren laag blijven en pas tegen 2020 klimmen tot 80 dollar per vat. Dat stelt het Internationale Energie Agentschap (IEA) in zijn nieuwe 'World Energy Outlook'.

De combinatie van een trager groeiende wereldeconomie en hoge olieproductie heeft de olieprijs sinds juni 2014 ruimschoots doen halveren tot ongeveer 50 dollar per vat. De markt zoekt momenteel een nieuw evenwicht, maar dat gebeurt met horten en stoten.

De duurdere olieproductie, zoals offshore winning of schalie-olie, staat noodgedwongen op een lager pitje. Tal van producenten in de VS, Canada en Brazilië hebben besparingsplannen aangekondigd, waarbij duizenden banen zijn geschrapt. Tegelijk zijn voor zowat 200 miljard dollar aan investeringen teruggeschroefd.

Landen en maatschappijen die goedkoop olie kunnen bovenhalen – omdat ze het goedje maar hoeven op te pompen – houden hun productie op peil, of schroeven ze zelfs op. Op die manier wint vooral het Midden-Oosten aan marktaandeel. Momenteel levert de regio ongeveer een derde van alle aardolie, maar dat zou tot meer dan twee derde kunnen evolueren als de olieprijs rond 50 dollar blijft schommelen, denkt het IEA.

Een van de oorzaken is Iran, dat na het opheffen van het handelsembargo weer op het wereldtoneel zal verschijnen. Irak is dan weer een onzekere factor door de erg onstabiele politieke situatie aldaar.

Oliecrises

Die situatie houdt ook gevaren in, waarschuwt het IEA. De afhankelijkheid van olie-export uit het Midden-Oosten kan weer even groot worden als in de jaren 1970. De oliecrisissen die toen losbarstten, hebben duidelijk gemaakt hoe risicovol het is afhankelijk te zijn van één bepaalde productieregio. Vooral de Aziatische consumenten, waar het grootste deel van de Midden-Oosten-olie naartoe gaat, zouden dan heel kwetsbaar kunnen worden.

De wereldvraag naar olie zal de komende jaren maar matig groeien, met 900.000 vaten per dag tot 2020, schat het IEA, om tegen 2040 uit te komen op 103,5 miljoen vaten. In combinatie met de huidige overproductie zal dit de olieprijs laag houden. Het IEA verwacht een geleidelijke stijging tot 80 dollar per vat tegen het einde van het decennium. Maar het zou ook kunnen dat de olieprijs nog langer rond 50 dollar blijft hangen.

Aan de vraagzijde zijn grote verschuivingen op til. Tegen 2040 zal China bijna vijf keer zoveel olie invoeren als de Verenigde Staten. De periode van sterke groei van de Chinese vraag naar olie ligt wel stilaan achter ons; die rol neemt India de komende jaren over. Tegen 2040 zal India 10 miljoen vaten per dag consumeren, voorspelt het IEA.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud