Advertentie
Advertentie

Ook koper dreigt schaarser te worden door staking in grootste mijn ter wereld

In Chili stemden de werknemers van La Escondida, de grootste kopermijn ter wereld, het afgelopen weekend voor een staking. ©REUTERS

Voor het wereldwijde economische herstel loert een nieuw gevaar om de hoek. De koperbevoorrading dreigt in het gedrang te komen door een stakingsaanzegging in La Escondida, 's werelds grootste kopermijn in het noorden van Chili.

De coronapandemie bezorgt niet alleen de gezondheidssector en politieke middens hoofdbrekens. Ze zadelt ook de bedrijfswereld met onzekerheid op. Daar zijn nieuwe infectiegolven, door oprukkende mutanten, én besognes over haperingen in de bevoorradingsketen niet vreemd aan.

Na de forse krimp in 2020 is de wereldeconomie dit jaar aan een geweldige remonte bezig. Daardoor is de vraag naar heel wat grondstoffen veel groter dan het aanbod. Dat geldt voor hout, chemische basisproducten en halfgeleiders.

De essentie

  • In Chili hebben de werknemers van La Escondida, 's werelds grootste kopermijn, een stakingsaanzegging ingediend.
  • Ze dreigen het werk neer te leggen omdat de Australische uitbater van de site, BHP, niet wil ingaan op hun eisen voor betere arbeidsvoorwaarden.
  • Een staking in La Escondida kan leiden tot hogere prijzen op de kopermarkt en zelfs tot koperschaarste.
  • En dat net op een moment dat de vraag naar het metaal sowieso hoog is omdat het een cruciale rol speelt in de vergroening van de economie.

In het rijtje van schaarse grondstoffen duikt steeds vaker koper op. Nu heel wat grote economieën hun herstelplannen resoluut koppelen aan een vergroening van de economie, is dat metaal erg in trek. Koper is onontbeerlijk bij de bouw van elektrische voertuigen en de productie van hernieuwbare energie.

La Escondida

De al krappe kopermarkt dreigt de komende dagen nog meer in de problemen te komen. De reden? Een dreigende staking in enkele Chileense kopermijnen waaronder La Escondida, 's wereld grootste in het noorden van het Andesland.

We hopen dat de stemming van het afgelopen weekend een wake-upcall is voor BHP en dat het bedrijf nu inhoudelijke discussies wil voeren om tot een bevredigend akkoord te komen.
Vakbonden La Escondida

Al twee maanden onderhandelden de vakbonden bij La Escondida met de Australische uitbater BHP over een aanpassing van de contracten. Volgens hen is het niet meer dan logisch dat de werknemers een graantje kunnen meepikken, nu de stijgende koperprijs de winst van BHP stuwt.

De vakbonden eisen een eenmalige coronabonus en loonsverhogingen op basis van anciënniteit en geleverde prestaties. Daarnaast dringen ze erop aan dat de kinderen van de arbeiders dezelfde onderwijsregeling krijgen als die van de opzichters.

Stakingsaanzegging

Het afgelopen weekend verwierp 99,5 procent van de werknemers een voorstel van het Australische bedrijf als 'onvoldoende'. Volgens de vakbonden eiste BHP dat de werknemers meer uren presteren in ruil voor meer loon.

1,2 miljoen
productie La Escondida
In 2020 werd in La Escondida 1,2 miljoen ton koper ontgonnen, goed voor 5 procent van de wereldwijde productie.

Meteen dienden ze een stakingsaanzegging in. Die gaat niet meteen in. De Chileense wet voorziet in overheidsbemiddeling bij sociale conflicten. De 'arbiter' krijgt tien dagen om een oplossing te zoeken.

BHP liet weten 'open te staan voor dialoog', maar de vakbonden zijn van plan hun huid duur te verkopen. 'We hopen dat de stemming van het afgelopen weekend een wake-upcall is voor BHP en dat het bedrijf nu inhoudelijke discussies wil voeren om tot een bevredigend akkoord te komen. Anders is een langdurig conflict, mogelijk het duurste in 's lands geschiedenis, onvermijdelijk.'

Disruptie

Dat de werknemers van La Escondida niet terugschrikken voor actie, bleek begin 2017 al. Toen legden ze 44 dagen het werk neer omdat een akkoord over een nieuwe cao uitbleef. Met stijgende koperprijzen als resultaat.

Chili is de grootste koperproducent ter wereld. Ruim een kwart van alle koper wordt in het Andesland ontgonnen.

Dat een sociaal conflict in een Chileense mijn zo'n impact kan hebben op de wereldwijde koperprijs, hoeft niet te verbazen. In 2020 werd in La Escondida 1,2 miljoen ton koper ontgonnen, goed voor 5 procent van de wereldwijde productie.

De onvrede in de kopersector beperkt zich ook niet La Escondida. In twee kleinere mijnen, Codelco's Andina en JX Nippons Caserones, dreigen de komende dagen evenzeer stakingen. Samen zijn die goed voor een kleine 300.000 ton koper per jaar.

De hamvraag is of het ongenoegen de hele sector in zijn greep krijgt. Dan dreigt een grote disruptie in de markt. Chili is de grootste koperproducent ter wereld. Ruim een kwart van alle koper wordt in het Andesland ontgonnen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud