'Syrië staat voor burgeroorlog'

Kofi Annan en Ban Ki-moon op hun gezamenlijke persconferentie na de vergadering van de VN-Veiligheidsraad; (foto reuters)

'Het gevaar op een echte oorlog in Syrië is reëel en zeer nabij.' Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, schuwde in een persconferentie de harde bewoordingen niet. Nu het ene bloedbad met tientallen burgerdoden na het andere volgt, neemt de druk toe om vanuit de VN een dwingender actie te ondernemen. Rusland en China blijven dwarsliggen.

'Hoe vaak moeten we het geweld nog veroordelen, en op hoeveel manieren moeten we zeggen dat we woedend zijn? Het Syrische volk ziet af', zei Ban Ki-moon op een gezamenlijke persconferentie met Kofi Annan, de speciale gezant voor de regio, en de secretaris-generaal van de Arabische Liga, Nabil al-Arabi. Ze spraken de pers toe na de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over de Syrische crisis.

Ban herhaalde zijn oproep aan de Veiligheidsraad om 'met één stem te spreken'. Hij verwees naar het jongste bloedbad in Qubair, waar 78 mensen gedood werden, en vertelde dat VN-waarnemers beschoten werden toen ze enkele uren later het dorp probeerden te bereiken. Het was lang niet de eerste keer dat VN-waarnemers onder vuur kwamen. De opeenstapeling van gewelddadigheden zoals die recentelijk plaatshebben in Syrië, kan het predikaat van misdaad tegen de menselijkheid krijgen, waarschuwde Ban.

Ban besloot dat er zeer weinig aanwijzingen zijn dat de Syrische regering van plan is zich te houden aan het plan van Annan om het geweld te beëindigen. Hoewel dit plan, met als kernpunt een stopzetting van alle gewelddadigheden, centraal blijft staan in de aanpak van de VN, zei Ban Ki-moon dat het hoog tijd is te praten over de volgende stappen

Annan schaarde zich achter Bans uitspraken, en waarschuwde voor de rampzalige gevolgen als het conflict ontaardt in een burgeroorlog. Hij heeft de Veiligheidsraad gevraagd de druk op te voeren en gewaagde voor het eerst van sancties voor het niet opvolgen van het vredesplan. 

Rusland

De onenigheid in de Veiligheidsraad blijft echter voortduren. De VS dringen aan op een beslissend ingrijpen, terwijl China en Rusland zich blijven verzetten tegen een interventie.

Rusland riep donderdag op tot een internationale conferentie over Syrië, omdat de inspanningen die tot dusver zijn geleverd geen oplossing hebben geboden. In de Algemene Vergadering van de VN stelde de Russische VN-ambassadeur Vitaly Tsjoerkin dat de internationale gemeenschap een nieuwe stellingname moet nemen nu gebleken is dat de economische sancties tegen Damascus en de dreiging met militaire interventie geen vruchten hebben afgeworpen.

'Het is fout om zich te baseren op (een veelvoud aan) oppositiegroepen, buitenlandse (militaire) interventie en het leveren van wapens aan en het financieren van de oppositie', zei Tsjoerkin.

Zowel Rusland als China heeft nogmaals beklemtoond, mordicus tegen een internationaal militair ingrijpen te zijn. De Russische Buitenlandminister Sergej Lavrov zei dat Moskou elke VN-resoloutie die ruimte laat hiervoor, zal torpederen. Ook de Chinese ambassadeur bij de VN, Li Baodong, waarschuwde dat Peking op dit vlak onwrikbaar blijft. 

Contactgroep

Volgens Rusland kunnen een internationale conferentie en een mobilisatie van de 'sleutelspelers' in Syrië om het vredesplan van Annan te steunen, bijdragen tot een oplossing van het conflict. 

Annan herhaalde dat wordt gewerkt aan de oprichting van een zogenaamde contactgroep van enkele grootmachten en landen uit de regio die invloed kunnen uitoefenen op het regime en de oppositie. De discussie hierover is echter toegespitst geraakt op de vraag of het een geod idee is Iran in deze groep op te nemen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud