Amerikaanse bedrijven repatriëren massaal buitenlandse winsten

Belastingparadijzen zoals Bermuda voelden de impact van de Amerikaanse fiscale hervormingen. ©AFP

Amerikaanse multinationals hebben hun buitenlandse investeringen fors verlaagd. De fiscale hervorming van president Trump zette hen ertoe aan kapitaal te repatriëren.

Als een gigantisch kerstcadeau voor de Amerikanen. Zo omschreef de Amerikaanse president Donald Trump de grote belastinghervorming waaronder hij eind vorig jaar zijn handtekening zette. De US Tax Cut and Jobs Act (TCJA) had voor ieder wat lekkers in petto, betoogde de vastgoedmiljardair. ‘Want de inkomstenbelasting gaat vanaf 2018 omlaag en de vastgoedtaks daalt.’

Maar vooral de bedrijven mochten zich verlekkeren op belastingverminderingen met een strik errond. In een poging hun land aantrekkelijker te maken voor ondernemingen zetten Trump en co. voor het eerst in drie decennia het mes in de vennootschapsbelasting: het nominale tarief daalde van 35 naar 21 procent. Door die ingreep lieten de Verenigde Staten de koppositie in de OESO-ranking van landen met de hoogste bedrijfstaks over aan Frankrijk. De Amerikanen nestelden zich comfortabel in de buik van het peloton.

Maar Trump en zijn Republikeinse partijgenoten focusten niet alleen op het nominale belastingtarief voor bedrijven. Ze sleutelden ook aan het systeem van fiscale aftrekken.

©Mediafin

De president stoorde zich bovendien enorm aan het feit dat Amerikaanse multinationals vorig jaar zowat 2.600 miljard dollar (zowat 2.250 miljard euro) in het buitenland geparkeerd hadden om te voorkomen dat ze er in eigen land flink op werden belast. Hij nam maatregelen om bedrijven ertoe aan te zetten hun buitenlandse winsten naar de VS terug te halen. Amerikaanse bedrijven kunnen geparkeerd geld eenmalig tegen een gunstig tarief repatriëren.

Geld keert terug

De maatregelen lijken hun effect niet te missen. Cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel geven aan dat de directe buitenlandse investeringen van Amerikaanse bedrijven in de eerste drie maanden van dit jaar met ruim 149 miljard dollar zijn gedaald. In dezelfde periode vorig jaar investeerden ze nog goed 126 miljard dollar in het buitenland. Over heel 2017 ging het om ruim 300 miljard dollar, of een kwartaalgemiddelde van goed 75 miljard dollar. (zie grafiek)

Vooral geld dat bij holdings in het buitenland geparkeerd stond, vloeide massaal terug naar de VS. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het om bijna 184 miljard dollar. In de eerste drie maanden van vorig jaar pompten de Amerikaanse multinationals nog 55 miljard dollar in die vehikels. In heel 2017 ging het om 125,6 miljard dollar. Het hoeft dus niet te verbazen dat landen die multinationals lokken met een fiscaal gunstregime, zoals Nederland, Ierland, Zwitserland en Bermuda, massaal geld zagen wegvloeien. Ons land trok begin dit jaar voor bijna 2 miljard dollar Amerikaanse investeringen aan.

Op korte termijn lijkt het effect van de repatriëringen op de reële economie minimaal omdat financiële en geen reële activa terugkeren naar de VS.
oeso

De hamvraag is of de impact van de repatriëring van dat geld uit holdings in de reële economie doorsijpelt en meer economische groei en extra jobs creëert. Trump is daarvan overtuigd.

Reële economie

Economen maken kanttekeningen. ‘Het effect op de reële economie lijkt op korte termijn minimaal omdat financiële en geen reële activa terugkeren naar de VS’, stelde de OESO eind vorige maand. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling staafde haar bewering met een verwijzing naar de American Jobs Creation Act uit 2004. Die liet Amerikaanse bedrijven toe winsten van hun buitenlandse filialen in 2005 tegen lagere belastingtarieven naar de VS terug te halen. ‘Die operatie leidde niet tot extra jobs of extra toegevoegde waarde’, bracht de OESO in herinnering.

Nochtans kunnen de VS die sterkere economische groei de volgende jaren goed gebruiken. Trumps fiscale revolutie, de grootste in de VS sinds Ronald Reagan in 1986, zal het komende decennium een gat van ongeveer 1.500 miljard dollar in de Amerikaanse begroting slaan. ‘Maar er is geen reden tot bezorgdheid’, klinkt het in Team Trump. Het maakt zich net sterk dat de kosten deels worden gecompenseerd door de inkomsten gegenereerd door de extra groei.

Economen stellen dat Trumps fiscale hervorming ook wereldwijd een impact kan hebben. Ze houden er rekening mee dat de lagere Amerikaanse bedrijfstaks andere landen gaat inspireren. ‘Een ‘race to the bottom’ valt niet uit te sluiten’, zeggen zij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect