opmerkelijk

Amerikaanse centrale bank verdeeld over renteverlaging

Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, kreeg van enkele centraal bankiers te horen dat de Amerikaanse rente forser moest dalen. ©AFP

Uit de notulen van de Federal Reserve blijkt dat de Amerikaanse centraal bankiers verdeeld waren over de recente renteverlaging. Sommigen pleitten voor een drastischer rentedaling.

De renteknip - de eerste in tien jaar - die de Federal Reserve eind juli doorvoerde, kon lang niet bij alle Amerikaanse centraal bankiers op applaus rekenen. Dat leren de notulen van de bijeenkomst, die de Fed gisteravond vrijgaf.

Het was al duidelijk uit de begeleidende mededeling dat twee stemgerechtigde bankiers- Esther George van het kantoor in Kansas City en Eric Rosengren van het kantoor in Boston - tegen een renteverlaging waren.

Inflatie opdrijven

Maar niet bekend was dat enkele centraal bankiers voor een grotere renteknip pleitten, al stemden ze uiteindelijk niet tegen de beslissing. ‘Een aantal deelnemers gaf aan dat ze een verlaging van 50 basispunten verkozen boven een van 25 basispunten. Ze wilden zo beter de hardnekkig lage inflatie van de voorbije jaren aanpakken.’

De meeste centraal bankiers waren het wel eens om de renteknip als een ‘bijsturing’ voor te stellen, dus niet als een structurele ommezwaai in het beleid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect