‘De crisis is de prijs die we betalen voor onze vrijheid'

Een prozabedrijvende diplomaat en een staatsdienende schrijver. Herman Portocarero is het allebei. Na vier jaar als Belgisch consul-generaal in New York zet hij zijn zwerftocht door de wereld voort. ‘Periodes van onzekerheid als deze moet je politiek en filosofisch accepteren.’