Obama doet Republikeinen nieuw begrotingsvoorstel

VS-president Barack Obama - Foto afp ©AFP

De Amerikaanse president, Barack Obama, heeft de Republikeinse voorman John Boehner maandagavond een nieuw voorstel bezorgd om de begroting op de rails te houden. Waarnemers oordelen dat Democraten en Republikeinen mekaar naderen om de 'fiscal cliff' te mijden, maar dat er nog fors onderhandeld zal worden.

Het nieuwe voorstel van Obama omvat voor 1.200 miljard dollar aan nieuwe inkomsten en 1.220 miljard dollar aan besparingen.

Aan de inkomstenkant schuift Obama hiermee nog een stukje in de richting van de Republikeinen. Zijn vorige voorstel ging uit van 1.400 miljard dollar aan inkomsten, en dat was al een daling tegenover de oorspronkelijke Democratische eis van 1.600 miljard.

Daarnaast trekt Obama de grens op om inkomens hoger te belasten. Eerder wilden de Democraten het hoogste belastingtarief laten ingaan boven 250.000 euro, nu stellen ze voor die schijf bij 400.000 te laten ingaan.

Aan besparingszijde komt het Democratische voorstel van 1.220 miljard dollar dicht bij dat van de Republikeinen van 1.200 miljard. 800 miljard dollar moet komen van echte besparingen, 122 miljard van een andere inflatieberekeningswijze waardoor de stijging van een aantal uitkeringen, met name in de sociale zekerheid, afgeremd wordt. Weliswaar worden beschermingen ingebouwd voor enkele kwetsbare bevolkingsgroepen. Het Witte Huis rekent ook op 290 miljard besparingen door lagere rentelasten als de overheidsschuld afneemt.

Van de 800 miljard 'echte' besparingen komt ongeveer de helft uit gezondheidsvoorzieningen en 100 miljard van besparingen op defensie.

De Republikeinen vechten de cijfers aan: volgens hen zal het in de praktijk gaan om 1.300 miljard extra belastingen doordat de nieuwe inflatieberekening er ook toe zou leiden dat mensen sneller hogere belastingen moeten betalen. En ze beschouwen ook maar 930 miljard dollar van de voorgestelde besparingen als mee te rekenen.

De eerste reacties uit het Republikeinse kamp wijzen erop dat een oplossing mogelijk in zicht is, maar nog aardig wat gebakkelei over de exacte bedragen zal vergen. Het gaat nu niet meer over grote filosofische verschillen maar om de knikkers.

Als de beide partijen tegen eind dit jaar geen nieuw akkoord kunnen bereiken, gaat per 1 januari een reeks besparingen in en verdwijnt tegelijk een aantal belastingvoordelen. Dit zou leiden tot een recessie, spiegelen economen voor. Vandaar de benaming 'fiscal cliff': zonder oplossing tuimelt de Amerikaanse economie volgend jaar de klip af.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud