Trump haalt hakbijl boven in begrotingsvoorstel

De Amerikaanse president Donald Trump stelt een begroting voor met forse besparingen. ©Photo News

De Amerikaanse president stevent af op een nieuwe confrontatie met de Democratische oppositie door een begroting voor te stellen met forse besparingen, behalve op defensie en zijn grensmuur.

Het Witte Huis gaf maandagavond de details vrij van de ontwerpbegroting voor het begrotingsjaar 2020, dat in oktober 2019 begint. Geheel in de stijl van Trump had het document een gezwollen titel: 'Een begroting voor een beter Amerika: Beloftes gehouden. Belastingbetalers eerst.'

Het voorstel van Trump botst op fel verzet van de Democraten, die de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden in handen hebben. Kopstukken van de oppositie waarschuwden de president  voor een herhaling van de clash die vorig jaar leidde tot de sluiting van een groot deel van de overheid.

'President Trump is erin geslaagd een begrotingsvoorstel in te dienen dat nog verder van de realiteit staat dan zijn twee vorige', zei de Democrate Nita Lowey. 'De begroting van Trump maakt geen kans om de noodzakelijke steun van beide partijen te krijgen om door het parlement te geraken.' 

De ontwerpbegroting leest dan ook vooral als een voorproefje van het verkiezingsprogramma waarmee hij in 2020 een tweede ambtstermijn wil veroveren. Lees: minder 'verspilling' door de overheid, een versterking van defensie en extra aandacht - en geld - voor grensbewaking in het zuiden.

Milieu als schietschijf

Vooral een rist forse besparingen stuiten op kritiek. Trump is bijvoorbeeld van plan het budget van het milieubeschermingsagentschap EPA met 31 procent te korten. Het EPA is een van de geliefde schietschijven van de president, die niet gelooft in klimaatverandering.

31%
Schietschijf milieu
Trump stelt voor het budget van het milieuagentschap EPA met 31 procent te verlagen.

Ook Buitenlandse Zaken zou het met 23 procent minder werkingsmiddelen moeten doen, wat volgens critici de internationale positie van de VS in gevaar brengt. En als Trump zijn zin krijgt, smeert hij het ministerie van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling ook een bezuiniging van 16 procent aan.

Trump zet het mes ook in een rist sociale programma's, zoals Medicare. Hervormingen in het gezondheidsstelsel moeten de komende 10 jaar ruim 450 miljard dollar aan besparingen opleveren. Met dergelijke ingrepen zet het Witte Huis de conservatieve agenda dik in de verf.

Extra voor defensie

Trump stelt voor de overheidsuitgaven te plafonneren op 4.700 miljard dollar. Daarvan wil hij 750 miljard dollar vrijmaken voor defensie. Dat is een stijging met 4 procent. Voor de verbetering van de infrastructuur, een van zijn stokpaardjes, stelt hij een budget van 200 miljard dollar voor.

Opvallend is dat hij opnieuw geld vraagt voor de bouw van een grensmuur, 8,6 miljard dollar ditmaal. Dat komt boven op de 8 miljard die hij al binnenhaalde door onder andere de noodtoestand uit te roepen aan de grens met Mexico. Met die bijzonder omstreden demarche kon hij noodgeld vrijmaken.

Sombere vooruitzichten

Ondanks de steile ambitie om ten strijde te trekken tegen de 'verspilzucht' van politiek Washington, slaagt Trump er niet in de overheidsfinanciën recht te trekken. Integendeel, de vooruitzichten zijn in het jongste voorstel een pak somberder dan vorig jaar.

De ontwerpbegroting gaat ervan uit dat het tekort vier jaar boven de psychologische grens van 1.000 miljard dollar blijft hangen. En van een begrotingsevenwicht kan pas over ten vroegste 15 jaar - in 2034 -sprake zijn. Twee jaar geleden beloofde Trump nog het begrotingsdeficit in tien jaar weg te werken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud