Minister-president Leterme leert over federalisme

(tijd) - Vlaams minister-president Yves Leterme keerde gisteren terug van een kort werkbezoek aan Canada. Het zwaartepunt ervan was het onderhoud met Laurent Beaudoin, de voorzitter van de raad van bestuur van Bombardier. Uit de politieke gesprekken die Leterme had in Montréal, Quebec-stad en Ottawa leerde hij dat ook in Canada het federalisme steeds meer gezien wordt als een middel om de doelmatigheid van het beleid te verhogen. 'Ook in Canada wordt gezocht naar instrumenten om de financiering van de provincies te objectiveren, om de deelstaten meer verantwoordelijkheid te geven over hun beleid, en om hen rekenschap te laten afleggen over hun daden en over de manier waarop ze hun financiële middelen besteden', zegt Leterme. Wat daar 'accountability' heet, ligt volgens hem helemaal in het verlengde van zijn concept van 'verantwoordelijk federalisme'.

Leterme wil een onderzoek laten doen naar de financiële stromen in de 26 federale landen en naar de manier waarop de 'accountability' er staatsrechtelijk geregeld is. Ook over inburgering van immigranten bracht hij uit Canada nieuwe inzichten mee, die ook in Vlaanderen toepasbaar zijn. MD

Lees verder

Advertentie
Advertentie