'Ons land glijdt af'

(tijd) - Bea Cantillon en Paul De Grauwe zijn het er roerend over eens: het gaat niet goed met de NV België. En dat besef is nog veel te weinig doorgedrongen tot de bevolking.

Cantillon: 'Ons land is er slecht aan toe. Als je alle indicatoren bekijkt, behoort België nog tot de kopgroep in Europa. Maar in die groep is België aan het afglijden. Al onze arbeidsmarktindicatoren zijn negatief, al zijn er ook grote regionale verschillen. En het is nog onvoldoende doorgedrongen dat we ook slecht scoren inzake armoede. Die trend tekent zich sinds tien, vijftien jaar af. Maar we beseffen de omvang van de armoede nog steeds niet.'

De Grauwe: 'In welvaart en verdeling van de welvaart doen we het nog relatief goed. Maar kijken we naar de indicatoren die op de langere termijn belangrijk zijn, dan staan we er niet zo best voor. De participatiegraad op de arbeidsmarkt is haast nergens zo laag. Dat heeft veel te maken met het feit dat we via de sociale zekerheid te veel prikkels geven om niet te werken. Daarvoor moeten we zeker iets ondernemen, anders gaan we stilletjes afglijden.'

Cantillon: 'We zijn al aan het afglijden. Onze ooit zo geroemde sociale zekerheid wordt een probleem. In vergelijking met Duitsland, Frankrijk of Nederland zijn onze uitkeringen niet langer welvaartsvast.'

De Grauwe: 'We zijn daar niet in geslaagd, omdat we geen controlemechanisme hebben dat excessen eruit haalt. Dus moet iedereen boeten.' IB/EZ

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie