Raad heeft kritiek op verdeling uitstootrechten

(tijd) - De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen heeft vragen bij het Toewijzingsplan voor uitstootrechten van minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V).

Dat plan kent aan elke sector 'rechten' toe voor de uitstoot van broeikasgassen. Wie te weinig of te veel rechten heeft, kan die verhandelen op de Europese uitstootmarkt.

In het plan krijgt de industrie voor de periode 2008-2012 2,8 procent extra rechten. Dat is te veel, zegt de raad in een niet-bindend advies. De raad vreest dat Vlaanderen zo zijn belofte om minder broeikasgassen uit te stoten, niet haalt. Enkel de vertegenwoordigers van de natuurorganisaties keurden het advies goed. De vakbonden en werkgevers onthielden zich. KVe

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie