Regering bevestigt tracé Oosterweelverbinding

(tijd) - De Vlaamse regering heeft vrijdag het tracé van de Oosterweelverbinding principieel vastgelegd. De inspraakronde voor het brede publiek is daarmee afgerond.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Oosterweelverbinding vertrekt nu voor advies naar de Raad van State. Als die geen fundamentele opmerkingen maakt, kan de regering de GRUP definitief goedkeuren.

Dat laatste lijkt een technische beslissing, maar is van belang voor de private investeerders die in de publiek-private samenwerking rond de Oosterweelverbinding willen stappen. Pas na de definitieve beslissing krijgen ze voldoende rechtszekerheid om in het project te stappen.

Aan de ligging van de Oosterweelverbinding is na de inspraakronde niets fundamenteels veranderd. Het tracé maakt van de Antwerpse Ring een volledige cirkel. Vanop de linker-Schelde-oever (tussen het Sint-Annabos en Blokkersdijk) gaat een tunnel onder de Schelde, die op de rechteroever ter hoogte van het kerkje van Oosterweel bovenkomt. Op rechteroever komt er dan een knooppunt voor de aansluiting met de haven en gaat het tracé verder via een viaduct ten noorden van het Eilandje om dan aan te sluiten op het viaduct van Merksem. Het meest opmerkelijke element uit de Oosterweelverbinding is de Lange Wapper-brug. BH

Lees verder

Advertentie
Advertentie