Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De controles, sancties en antimisbruikmaatregelen van de taks op effectenrekeningen

©Banque de Luxembourg

In principe betaalt u de nieuwe taks op effectenrekeningen niet voor aandelen op naam. Maar de wet ‘neutraliseert’ wel de omzetting van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Daarnaast voorziet de wetgever controlemiddelen en sancties, aldus de twee fiscalisten.

Geen aangifte of een laattijdige, foutieve of onvolledige aangifte voor de taks op effectenrekeningen? Dat wordt bestraft met boetes die schommelen van 10 tot 200 procent van de verschuldigde belasting. Bovendien moet elke belastingplichtige aan de fiscus meedelen dat hij effectenrekeningen bezit in België of in het buitenland, en hoeveel hij er bezit. Door die aangifte van het aantal effectenrekeningen kan de fiscus nagaan of de belastingplichtige de nieuwe taks moet betalen.

‘Aandelen op naam zijn niet uitdrukkelijk door de taks geviseerd’, benadrukt Christophe Delanghe, Senior Estate Planner bij de Banque de Luxembourg. ‘Maar de wet bevat wel een antimisbruikmaatregel: elke conversie van gedematerialiseerde aandelen naar aandelen op naam sinds 9 december 2017 heeft geen invloed op de lopende referentieperiode. De eerste referentieperiode loopt in principe tot 30 september 2018. De waarde van die aandelen blijft met andere woorden deel uitmaken van de raming vande gemiddelde waarde van uw effectenrekening.’

Nieuwe regels inzake fiscaliteit in België

Het principe lijkt eenvoudig, de uitvoering echter is complexer. ‘ Eens omgezet naar aandelen op naam verdwijnen de aandelen uit de effectenportefeuille, . Banken kunnen ze dus niet meer opnemen in de raming van de gemiddelde waarde van de effectenrekening. De klant moet die berekening zelf maken, om de waarde van de aandelen die op naam werden gezet in zijn belastbare basis inzake effectentaks op te nemen.’ De kans op fouten is daarbij een stuk groter. Vanaf de eerstvolgende referentieperiode worden de aandelen die in de vorige periode op naam werden overgezet, niet meer onderworpen aan de effectentaks.

Overdracht naar een rechtspersoon

Meer weten? Lees het online dossier van de Banque de Luxembourg over fiscale nieuwigheden.

Maak kennis met onze specialisten in Brussel en Gent

Banque de Luxembourg Brussel
Terhulpsesteenweg 120
1000 Brussel
Tel. +32 (0) 2 663 45 68

Banque de Luxembourg Gent
3Square Village
Rijvisschestraat 124
9052 Gent
Tel. +32 (0) 9 244 00 48

www.banquedeluxembourg.be

De taks heeft alleen betrekking op natuurlijke personen. Rechtspersonen die vennootschapsbelasting betalen, moeten die taks dus niet betalen. ‘Bijgevolg houdt de wet ook rekening met een inbreng van een effectenrekening in een vennootschap. En dat is eigenlijk een inkorting van het taalgebruik van de wetgever, want je brengt effecten in, niet de effectenrekening zelf’, vindt Bernard Goffaux, verantwoordelijke van de afdeling Estate Planning bij de Banque de Luxembourg. ‘Gebeurde die inbreng na 1 januari 2018, en is het  enige doel van de operatie aan de taks  te ontsnappen? Dan gaat de fiscus ervan uit dat ze nooit heeft plaatsgehad. De waardering van die effecten blijft dus deel uitmaken van de berekening. Het effect van deze maatregel is niet beperkt in de tijd, in tegenstelling tot de omzetting van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam.’

Ook hier moet de klant zelf de berekening maken van de gemiddelde waarden voor de toepassing van de effectentaks. En de fiscus moet uitmaken of de operatie al dan niet uitsluitend uit fiscale overwegingen is gebeurd. ‘Niet vanzelfsprekend’, zegt de expert. ‘Vooral omdat de criteria erg vaag zijn. De inbreng in de vennootschap kun je om andere dan fiscale redenen verantwoorden. De inbreng van effecten in een vennootschap levert daarenboven niet noodzakelijk een fiscaal gunstigere configuratie.

Banken raden hun klanten aan om te wachten. ‘Want het is helemaal niet zeker dat die taks blijft bestaan. Dus waarom zou u op zoek gaan naar alternatieven en het risico op kosten lopen?’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie