Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De nieuwe taks op effectenrekeningen: concrete voorbeelden

©shutterstock

'Verschillende personen kunnen verschillende delen van één effectenrekening bezitten. Maar de wet gaat er wel van uit dat iedere titularis een evenredig aandeel heeft.' Of waar u aandacht aan moet schenken bij de nieuwe taks op effectenrekeningen.

Als een effectenrekening meerdere eigenaars heeft, hoe wordt dan de nieuwe taks op effectenrekeningen berekend? Want de wet veronderstelt dat het deel van iedere cotitularis in verhouding staat tot het aantal titularissen van de effectenrekening. Maar wat als het proportioneel aandeel van de titularis niet overeenstemt met zijn werkelijk of contractueel aandeel in de effectenrekening? Dan kan hij de terugbetaling vragen van het surplus aan de hand van een aangifte samen  met de andere cotitularissen , waarbij de bewijsstukken worden voogelegd.

Bernard Goffaux, verantwoordelijke van de afdeling Estate Planning bij de Banque de Luxembourg, geeft een eenvoudig voorbeeld: ‘Mevrouw Janssens en haar twee kinderen zijn cotitularis van een effectenrekening met een gemiddelde waarde van 1.600.000 euro. Dat is meer dan 500.000 euro, dus moeten ze de taks van 0,15 procent betalen. De bank houdt die automatisch in en ontvangt dus van iedere cotitularis 800 euro, of 1.600.000 x 0,15% ÷ 3.’

Burgerlijke maatschappen,  dit zijn vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, vragen eveneens bijzondere aandacht. De vennoten in deze fiscaal transparante structuren worden als cotitularissen van de effectenrekening beschouwd, maar hun aandelen zijn niet noodzakelijk gelijk. Iedere vennoot kan een terugbetaling vragen van de taks die eventueel ten onrechte in zijne hoofde werd ingehouden, door zijn werkelijk aandeel in de onverdeeldheid met bewijsstukken aan te tonen.

Nieuwe regels inzake fiscaliteit in België

‘Stel dat mijnheer Peeters 4 procent bezit van de aandelen in een maatschap, terwijl zijn zoon en zijn dochter ieder 48 procent van de aandelen bezitten’, vervolgt Bernard Goffaux ‘ en de gemiddelde waarde van de onderliggende effectenrekening bedraagt 1.600.000 euro, dan zal de bank de taks op de effectenrekening heffen voor iedere vennoot, telkens voor 800 euro. Maar rekening houdend met zijn werkelijk aandeel in de vennootschap van gemeen recht, moet mijnheer Peeters slechts 96 euro betalen, of 4 procent van 2.400 euro. En dat op voorwaarde dat de gemiddelde waarde van zijn andere effectenrekeningen minstens 500.000 euro bedraagt, de interventiedrempel van de taks. Hij kan de Belgische fiscale administratie vragen om de ten onrechte ingehouden taks terug te betalen, namelijk 704 euro of 800-96. Maar dat betekent wel dat zijn zoon en dochter, die ieder 1.152 euro moeten betalen (48 procent van 2.400 euro), allebei 352 euro extra moeten betalen aan de fiscus of 1.152-800 euro die al werd ingehouden.’

Vermoeden van eigendom in gelijke delen

Ook koppels die getrouwd zijn met gemeenschap van goederen en een effectenrekening bezitten (geopend door een van de echtgenoten, maar toebehorend aan de gemeenschap), moeten controleren of de heffing van de taks correct gebeurt.

Meer weten? Lees het online dossier van de Banque de Luxembourg over fiscale nieuwigheden.

Maak kennis met onze specialisten in Brussel en Gent

Banque de Luxembourg Brussel
Terhulpsesteenweg 120
1000 Brussel
Tel. +32 (0) 2 663 45 68

Banque de Luxembourg Gent
3Square Village
Rijvisschestraat 124
9052 Gent
Tel. +32 (0) 9 244 00 48

www.banquedeluxembourg.be

‘Laten we ervan uitgaan dat mijnheer en mevrouw Peeters getrouwd zijn volgens het stelsel van gemeenschap van goederen’, zegt Christophe Delanghe, Senior Estate Planner bij de Banque de Luxembourg. ‘Mijnheer Peeters is de enige titularis van een effectenrekening met een gemiddelde waarde van 900.000 euro. De bank heeft automatisch een taks van 1.350 euro ingehouden of 900.000 x 0,15 procent. In het stelsel van gemeenschap van goederen wordt iedere partner verondersteld eigenaar te zijn van de helft van de effectenrekening, in dit geval is dat 450.000 euro voor iedere partner. De gemiddelde waarde voor iedere echtgenoot ligt dus onder de 500.000 euro. Het gevolg? Het koppel kan de volledige terugbetaling eisen van de onterecht ingehouden taks.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie