Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De principes en de grijze zones van de belasting op effectenrekeningen

©shutterstock

De nieuwe taks op effectenrekeningen roept heel wat vragen op bij beleggers. Dat de wet nog tal van grijze zones bevat maakt de dingen niet eenvoudiger. Twee experts praten over de grote principes van de nieuwe belasting.

‘Het principe van de wet lijkt eenvoudig’, zegt Christophe Delanghe, Senior Estate Planner bij de Banque de Luxembourg. ‘Iedere natuurlijke persoon die effectenrekeningen bezit met een minimale waarde van 500.000 euro wordt jaarlijks belast tegen 0,15 procent. Dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk bevat de wet heel wat grijze zones.’

De taks werd ingevoerd op 10 maart 2018  en is van toepassing op alle Belgische inwoners die een effectenrekening bezitten in België of in het buitenland. Hij geldt ook voor mensen die niet in België wonen en hier effectenrekeningen hebben, behalve niet-ingezetenen die fiscaal gevestigd zijn in landen waar het dubbelbelastingverdrag uitgebreid werd tot de vermogensbelasting. Rechtspersonen zijn niet onderworpen aan de taks.

De taks is van toepassing op liquide en verhandelbare activa op effectenrekeningen:

  • aandelen en hun certificaten
  • trackers
  • ETF (exchange-traded funds)
  • obligaties en hun certificaten 
  • beleggingsfondsen: rechten (gemeenschappelijk beleggingsfonds) of aandelen van een   beleggingsmaatschappij (collectieve beleggingsinstelling)
  • kasbons
  • warrants.
Nieuwe regels inzake fiscaliteit in België

‘De taks geldt niet op liquiditeiten of cash, edele metalen (behalve trackers op edele metalen), opties, futures, swaps, termijncontracten, levensverzekeringen, pensioenfondsen en aandelen op naam’, verduidelijkt Bernard Goffaux, verantwoordelijke van de afdeling Fiscaliteit bij de Banque de Luxembourg.

Berekening van de gecumuleerde waarde

Meer weten? Lees het online dossier van de Banque de Luxembourg over fiscale nieuwigheden.

Maak kennis met onze specialisten in Brussel en Gent

Banque de Luxembourg Brussel
Terhulpsesteenweg 120
1000 Brussel
Tel. +32 (0) 2 663 45 68

Banque de Luxembourg Gent
3Square Village
Rijvisschestraat 124
9052 Gent
Tel. +32 (0) 9 244 00 48

www.banquedeluxembourg.be

De wetgever lijkt zijn pijlen slechts te richten op een individuele belegger die bij één bank slechts één effectenrekening bezit. Vreemd, want eenzelfde persoon kan verschillende effectenrekeningen hebben bij diverse financiële instellingen, in verschillende landen. Eén rekening kan ook toebehoren aan verschillende personen. Om die situatie uit te klaren, publiceerde Febelfin, de Belgische federatie van financiële instellingen, al een eerste reeks FAQ’s en binnenkort wordt een tweede verwacht.

Stel dat u verschillende effectenrekeningen hebt, dan zal u slechts belast worden als de gemiddelde gecumuleerde waarde gelijk is aan of hoger is dan 500.000 euro. Bedraagt de waarde van uw effectenrekeningen 500.000 euro? Dan moet u 750 euro betalen (500.000 x 0,15%).

‘De waarde van de effectenrekeningen wordt bepaald door de gemiddelde waarde op verschillende referentiedata te berekenen’, zegt Bernard Goffaux. ‘Dat gebeurt normalerwijze op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. Voor 2018, het jaar dat de taks van kracht werd, wordt de gemiddelde waarde berekend op basis van drie referentiedata: 31 maart, 30 juni en 30 september. Maar telkens als u een rekening opent of sluit, wordt dat als een bijkomende referentiedatum beschouwd.’

De banken moeten instaan voor het inzamelen van die gegevens. ‘De wetgever beseft niet hoeveel werk die belasting meebrengt voor de bankensector’, stelt Christophe Delanghe vast.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie