Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Taks op effectenrekeningen: hoe gaat het praktisch in zijn werk?

©Banque de Luxembourg

De nieuwe taks op effectenrekeningen betekent heel wat extra werk voor financiële instellingen, die de gegevens moeten verzamelen en ook instaan voor de aangifte en het doorstorten van de belasting. En u als belegger? Een overzicht van de praktische gevolgen van de nieuwe taks.

‘De nieuwe taks van 0,15 procent moet u betalen als de totale waarde van uw effectenrekeningen 500.000 euro bereikt of overschrijdt’, zegt Bernard Goffaux, verantwoordelijke van de afdeling Estate Planning bij de Banque de Luxembourg. ‘Voor de praktische afwikkeling van de taks hebben wij de nodige aanpassingen ingevoerd in ons informaticasysteem om de gemiddelde waarde te berekenen, de taks in te houden en de aangifte hiervan te doen bij de fiscus.’

Concreet? De bank stuurt de klant maximaal één maand na het einde van de referentieperiode een evaluatie van zijn effectenrekening. Bedraagt het bedrag van de effectenrekeningen 500.000 euro of meer? Dan gebeuren heffing, betaling en aangifte van de taks automatisch.

‘Is het totale bedrag minder dan 500.000 euro in de boeken van onze bank? Dan heeft de klant een maand om ons zijn keuze mee te delen, hij moet daarvoor gewoon een vakje aankruisen’, vervolgt Christophe Delanghe,  Senior Estate Planner bij de Banque de Luxembourg. ‘Bezit hij nog effectenrekeningen elders, waardoor hij de drempel van 500.00 euro bereikt of overschrijdt? Dan heeft hij twee mogelijkheden. De eerste: hij geeft ons de opdracht tot een bevrijdende inhouding van de taks  voor de effecten die hij bij ons heeft. Best doet hij dit bij elk van zijn banken, die uiterlijk op 20 december de taks doorstorten aan de fiscus. Dat is de eenvoudigste optie, met de kleinste kans op vergissingen.'

Nieuwe regels inzake fiscaliteit in België

'De tweede mogelijkheid? Hij betaalt zelf de taks op basis van gemiddelde waarden van elk van zijn effectenrekeningen. De banken delen deze gemiddelde waarde mee in hun jaarlijks rapport.’

Wat bij overdrachten?

De situatie wordt ingewikkelder wanneer u een effectenrekening afsluit, of een nieuwe opent, naar een andere bank stapt, enzovoort. Als een belegger zijn effectenrekening van bank A naar bank B overdraagt, zegt de wet dat de referentieperiode die voorafgaat aan de afsluiting bij A, verdwijnt.

Meer weten? Lees het online dossier van de Banque de Luxembourg over fiscale nieuwigheden.

Maak kennis met onze specialisten in Brussel en Gent

Banque de Luxembourg Brussel
Terhulpsesteenweg 120
1000 Brussel
Tel. +32 (0) 2 663 45 68

Banque de Luxembourg Gent
3Square Village
Rijvisschestraat 124
9052 Gent
Tel. +32 (0) 9 244 00 48

www.banquedeluxembourg.be

‘De wet houdt met andere woorden slechts rekening met de referentiepunten bij bank B in zoverre de volledige rekening overgedragen wordt, A en B Belgische banken zijn, indien de begunstigde van de rekening bij bank B dezelfde is als bij bank A, en ten laatste indien de effectenrekening bij bank A afgesloten is’, vat Bernard Goffaux samen.

‘Maar wat gebeurt er bij een overdracht in eenzelfde bank? Of als slechts een deel van de rekening overgedragen wordt? De wet is niet duidelijk. Wij hopen op meer duidelijkheid binnenkort, dankzij de FAQ van Febelfin, de Belgische federatie van banken, en de uitvoeringsbesluiten’, aldus nog Bernard Goffaux.

De twee experts zijn formeel: beleggers moeten hun gedrag of strategie niet wijzigen voor de nieuwe taks. ‘Het gaat tenslotte slechts over een heffing van 0.15% ( 750 euro voor een effectenrekening met een gemiddelde waarde van minimaal 500.000 euro)’, zegt Christophe Delanghe. ‘De taks op effectenrekeningen mag in geen geval de enige reden zijn om een schenking te doen aan de volgende generatie. Een schenking moet je altijd in een breder kader bekijken.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie