Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'Als morgen de tienjaarsrente in ons land stijgt, zullen de rentevoorwaarden op uw spaarboekje verbeteren'

©shutterstock

Als morgen de tienjaarsrente in ons land stijgt, zullen de rentevoorwaarden op uw spaarboekje verbeteren

Waar
Niet waar
V
Waar
X
Niet waar

‘Als morgen de tienjaarsrente in ons land stijgt, dan heeft dat een invloed op zowel de hypothecaire tarieven als op de rentevoorwaarden van spaarboekjes.’ Dat zegt Marc De Ceuster, hoogleraar economie aan de Universiteit Antwerpen en academic director van de Antwerp Management School. ‘Alles in de rentestructuur hangt immers samen. Al zullen de kredietintresten wellicht iets sneller de hoogte ingaan dan de spaarrentes. Bovendien kun je als consument je voordeel doen met de concurrentie: sommige prijsbrekers plaatsen op een efficiënte manier interessante tarieven in de markt.’

Advertentie

Rente

Maar hoe zit het met de rente in het algemeen? Sinds het uitbreken van de financiële crisis heeft de Europese Centrale Bank de rente alvast systematisch laag gehouden. Het voornaamste doel van die strategie? De economie opnieuw aanwakkeren. Goedkopere leningen moesten voor bedrijven en particulieren de economische activiteiten nieuw leven inblazen. Bovendien wilde de ECB mensen aanmoedigen om hun geld op andere manieren te investeren, via slechtere rentevoorwaarden op spaarboekjes.

Nooit eerder gezien

‘Een rentecontext zoals die van de afgelopen jaren hadden we nooit eerder gezien’, zegt Marc De Ceuster, hoogleraar economie aan de Universiteit Antwerpen en academic director van de Antwerp Management School. ‘De nominale intresten (de overeengekomen renten nvdr.) zijn bijzonder laag. Maar als we kijken naar de reële rente, die gecorrigeerd wordt door het gebrek aan koopkracht voor de consument, dan is de situatie minder uitzonderlijk. Tijdens de oorlogsperiodes en in de jaren dertig was de inflatie zodanig hoog, dat de reële intrestvoeten ook toen weinig voorstelden.’

Intussen lijkt de economie aan de beterhand. Ter illustratie: vorig jaar kende Europa een groei met 2,5 procent, en ook in België ging het bbp met 1,7 procent de hoogte in. De meeste experts verwachten bovendien dat de groei ook in 2018 zal aanhouden. ‘De monetaire politiek stelt dan ook meer en meer de vraag: moet het tij niet stilaan keren?’, zegt Marc De Ceuster. ‘Het ziet er in elk geval naar uit dat de ECB het geweer langzaam van schouder zal veranderen, waardoor de rentevoeten opnieuw lichtjes zullen aantrekken.’

 

  • WIST U DAT...

  • Een lage rente zuurstof geeft aan de economie? Het is dus niet altijd slecht nieuws.
  • De impact van de langetermijnrente op uw situatie groot kan zijn? Af en toe stilstaan bij de gevolgen kan interessant zijn.
  • De huidige rentecontext nieuw is, dus zijn de gevolgen moeilijk te voorspellen.
  • De ECB nog tot eind september 2018 € 30 miljard Europese obligaties opkoopt? Dankzij dit opkoopbeleid leent Italië bijvoorbeeld goedkoper dan de Verenigde Staten. 

 

Aan beleggen zijn steeds kosten en risico’s verbonden.

Tot die tijd blijft sparen niet de beste oplossing als het gaat over rendement genereren. Al aan beleggen gedacht om kapitaal op te bouwen?
Ontdek de mogelijkheden

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.