Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Groene energie: een kwestie van imago én kosten

‘Dat is een van onze grootste uitdagingen: ons energieverbruik optimaal dekken met groene energie’, zegt Valérie de Gheldere, MVB-specialiste bij BNP Paribas Fortis.

Belgen beseffen steeds meer dat ze met hun spaargeld de wereld kunnen verbeteren. ‘Maatschappelijk verantwoord beleggen vertegenwoordigt twee derde van onze nieuwe contracten’, zegt Valérie de Gheldere van BNP Paribas Fortis. Het milieu neemt daar een centrale plaats in.

‘Als we praten over maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB), denken onze klanten – maar ook de media – vooral aan het milieu’, zegt Valérie de Gheldere, MVB-specialiste bij BNP Paribas Fortis. ‘Maar MVB is een erg ruim begrip. Het gaat ook over energetische efficiëntie (of hetzelfde doen als vandaag maar dan met minder energie), hernieuwbare energiebronnen, water, enzovoort. En ook duurzaam vervoer hoort daarbij, een sector waarin de elektrische auto uiteraard een prominente plaats inneemt.’

BNP Paribas Fortis is marktleider in maatschappelijk verantwoorde beleggingen en sensibiliseert zijn cliënten rond deze thema’s. De bank wil ook enkele aanhoudende misverstanden over dat thema uit de wereld helpen. ‘Hernieuwbare energie is een mature en toegankelijke markt geworden. De productiekosten zijn aanzienlijk gedaald, vooral voor zonne-energie, en dat in tegenstelling tot nucleaire energie en kolen.’

Met China op kop

'China is de belangrijkste producent ter wereld van groene energie. Elk uur wordt er het equivalent van een voetbalveld aan zonnepanelen geplaatst.'
Valérie de Gheldere
MVB-specialiste bij BNP Paribas Fortis

‘Overal omarmen bedrijven dit thema. Internetreuzen als Google, Amazon en Apple bouwen hun eigen parken voor de productie van groene elektriciteit voor hun energieverslindende datacenters. Het is een kwestie van imago, maar ook van kosten.’

China heeft het beste begrepen wat er op het spel staat. ‘Soms maken we ons zorgen over China. Maar het heeft wel een voorsprong genomen rond alles wat te maken heeft met hernieuwbare energiebronnen’, vervolgt Valérie de Gheldere. ‘China is de belangrijkste producent ter wereld van groene energie. Elk uur wordt er gemiddeld een windmolen en het equivalent van een voetbalveld aan zonnepanelen geplaatst.’

Elektrische auto’s: energie, batterijen en opspoorbaarheid

Ook elektrische auto’s zijn voor MVB een essentieel milieuthema. Die markt is in 2017 gegroeid met 54 procent. Er werden al 1 miljoen elektrische auto’s verkocht, waarvan de helft in China. Die groei zal niet afnemen, want ondanks alles zijn er wereldwijd nog altijd maar 3 miljoen elektrische voertuigen.

‘Ik krijg vaak de vraag of elektrische wagens nu echt zo milieuvriendelijk zijn’, vertelt de specialiste van BNP Paribas Fortis. ‘Het antwoord is eenvoudig: alles hangt af van de energiebron die in de auto zit. Komt de elektriciteit van kolen? Dan is het geen milieuvriendelijk vervoersmiddel. Maar als die van hernieuwbare energiebronnen komt, is het een heel andere zaak.’

Voor batterijen is het verhaal iets ingewikkelder. Die productie kost veel geld en heeft ook een belangrijke impact op het milieu. ‘Dat heeft onder meer te maken met het lithium en het kobalt’, preciseert Valérie de Gheldere. ‘Kobalt wordt voor 60 procent ontgonnen in kobaltmijnen in de Democratische Republiek Congo. Dat zijn officiële en officieuze mijnen, waar soms sprake is van kinderarbeid. Uiteraard roept dat ethische vragen op over de fondsen waarin wij beleggen. Daarom eisen wij ook dat de herkomst van het kobalt 100 procent traceerbaar is.’ Ook de recyclage van batterijen is een domein met nog heel wat potentieel.

Transparantie: sleutelbegrip voor de Belgische belegger

Voor de Belgische belegger is transparantie een essentieel element. Hoe gaat dat concreet in zijn werk? ‘De assetmanager ontmoet bedrijven om met hen een stevige dialoog aan te gaan. Zo verzekert hij zich van hun engagement’, antwoordt de MVB-specialiste. ‘Daarvoor moet je wel voldoende gewicht in de schaal kunnen leggen. Ons fonds van fondsen heeft een omvang van 7 miljard euro: zoveel kracht heb je nodig als je de dingen wilt veranderen.’

'Twee derde van onze nieuwe contracten zijn maatschappelijk verantwoorde beleggingen.'
Valérie de Gheldere
MVB-specialiste bij BNP Paribas Fortis

Belgen beseffen ondertussen het belang van de ESG-criteria in hun beleggingen. ‘Twee derde van onze nieuwe contracten zijn maatschappelijk verantwoorde beleggingen’, vervolgt Valérie de Gheldere. ‘MVB vormt ons grootste beleggingsaanbod. Bovendien hebben schandalen zoals dat rond Volkswagen ons bewust gemaakt van het risico op reputatieschade. Zulke schandalen leiden tot enorme verliezen bij de aandeelhouders.’

MVB heeft een mooie toekomst: tussen 2016 en 2030 zal ons energieverbruik met 50 procent toenemen, door de opkomst van de middenklasse en de enorme toename van smart objects. ‘Dat is een van onze grootste uitdagingen: ons energieverbruik optimaal dekken met groene energie’, besluit Valérie de Gheldere. ‘Maatschappelijk verantwoord beleggen is een manier om privékapitaal aan te trekken voor toekomstgerichte oplossingen. Want overheidsfondsen zullen niet volstaan. Dankzij MVB kunnen we voor het eerst privékapitaal inzetten om projecten op voldoende grote schaal te financieren. En tegelijk kunnen we een rendement bieden dat minstens zo hoog is als dat van klassieke beleggingen. Want dat is absoluut het geval.’

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.