Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Flexibele internationale obligatiefondsen blijven relevant

vlnr Stacey Notteboom, Knut Huys & Peter Bossaer ©studio Dann

Klassieke spaarders laten termijnrekeningen, kasbons en spaarrekeningen door hun uiterst lage rendement steeds meer links liggen. Voor hen kunnen flexibele internationale obligatiefondsen een oplossing zijn. Van alle activaklassen in Europa trokken obligatiefondsen met 301 miljard euro het voorbije jaar het meeste vers geld aan.

Spaarrekeningen hebben tegenwoordig een gemiddelde jaarlijkse rente van 0,11 procent, vandaar dat we ze vaak ‘verliesboekjes’ gaan noemen. Sparen voor uw oude dag of een appeltje voor de dorst aanleggen, dat lukt niet langer met een traditionele spaaroplossing. Doordat de opbrengst lager is dan de inflatie verliest u als spaarder elk jaar aan koopkracht, benadrukt Knut Huys, Senior Fund of Funds Manager bij Deutsche Bank.

 ‘Enkele jaren geleden gingen klassieke spaarders op zoek naar meer rendabele alternatieven. Bij particulieren zagen we een grotere interesse voor overheidsobligaties. Ook die rentes zijn gedaald en ze staan soms zelfs negatief. Toen steeg de interesse voor bedrijfsobligaties, die ietsje meer risico meedragen. Door de steeds dalende rente haal je ook daar nog nauwelijks rendement mee.’
 

Advertentie

Te grote risico’s

‘Daarna raakten de hoogst risicovolle obligaties meer in trek: de high-yield-obligaties (rommelobligaties) en emerging market debt-varianten’, zegt Peter Bossaer, Portfolio Manager bij Société Générale Private Banking. ‘Die vragen een gespecialiseerde opvolging. Als particulier is het erg moeilijk om zelf de beste opties te selecteren en te beheren. Bovendien zijn dergelijke emissies niet altijd toegankelijk voor particuliere beleggers. Aandelen vinden veel particulieren doorgaans te risicovol.’

Obligatiefondsen als waardig alternatief

‘Een flexibel wereldwijd obligatiebeheer is om al die redenen een interessante optie’, verduidelijkt Stacey Notteboom, Associate Sales Director Benelux bij M&G Investments. ‘We streven ernaar beleggingen te selecteren die de meest aantrekkelijke of ‘optimale’ inkomstenstroom kunnen leveren.’

©studio Dann

‘Wij kunnen in onze obligatiefondsen flexibel schakelen en passende klemtonen leggen als zich opportuniteiten voordoen.’

Stacey Notteboom
Associate Sales Director Benelux bij M&G Investments

 ‘Particulieren krijgen op die manier toegang tot de internationale obligatiemarkt. Ze worden ondersteund door een beheerder die actief belegt, naargelang de marktinzichten. Dat houdt in dat we het gewicht van de soorten obligaties in de portefeuille aanpassen aan onder meer de actuele marktsituatie.’

Flexibele voordelen

Die flexibele aanpak kent voordelen. De beheerder kan zich bijvoorbeeld al dan niet gedeeltelijk indekken tegen het negatieve effect van een rentestijging. ‘Je kan ook diversifiëren in categorieën van activaklassen die moeilijk toegankelijk zijn voor individuele beleggers’, zegt Bossaer. ‘Dit zorgt voor een potentieel lagere volatiliteit van de beleggingsportefeuille’.

 ‘Wij geven een zeer brede invulling aan flexibele obligatiefondsen’, gaat Notteboom voort. ‘Die wijkt af van het klassieke fondsbeheer, waarbij beheerders kiezen voor traditionele samenstellingen van meestal een derde staatsobligaties, een derde bedrijfsobligaties en een derde risicovollere high-yield-obligaties. Wij beheren de obligaties in die drie domeinen in gradaties van 0 tot 100 procent. Zo kunnen we flexibel schakelen en passende klemtonen leggen als er zich opportuniteiten voordoen.’

 Flexibele obligatiefondsen volgen niet slaafs een benchmark, een referentie-index waarmee een fonds vaak vergeleken wordt. Ze streven ernaar beter te presteren dan de grote obligatiesectoren. U besteedt het obligatiebeheer als het ware uit aan een fondsbeheerder die op zijn beurt de rentegevoeligheid (duratie) en het kredietrisico afweegt afhankelijk van de visie op rentebewegingen, economische groei en inflatie. ‘Met andere woorden, flexibele internationale obligatiefondsen kennen maar weinig beperkingen’, besluit Notteboom.

Meer weten over flexibele internationale obligatiefondsen?
Bezoek onze website voor meer info.

De meningen in dit artikel mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie