Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Inflatie vreet aan uw kapitaal

vlnr Stacey Notteboom, Knut Huys & Steven Bossaer ©studio Dann

De inflatie is terug van weggeweest. Wie zijn geld op een spaarrekening parkeert, verliest elk jaar aan koopkracht. Nochtans bestaan er alternatieven, flexibele internationale obligatiefondsen bijvoorbeeld.

‘Onze cliënten zijn de mooie rendementen van klassieke spaarrekeningen, kasbons, staatsobligaties en tak21-producten lang gewoon geweest. Dat effect is jammer genoeg weg. De rente die de Europese Centrale Bank (ECB) aanrekent aan de banken bedraagt -0,40 procent. Dat is geen goed nieuws voor ons spaargeld’, weet Stacey Notteboom, Associate Sales Director Benelux bij M&G Investments.

‘Omdat spaarders bij de banken meer geld parkeren dan de banken nodig hebben om kredieten te verlenen, beleggen die banken hun geldoverschot bij de ECB. Door de negatieve rente moeten ze daarvoor bijbetalen. Tegelijk zien we dat de inflatie geleidelijk toeneemt. In België bedraagt die rond de 2 procent.’

Advertentie

Daling van de koopkracht

Met andere woorden, wie 0,11 procent intresten op jaarbasis ontvangt via zijn spaarrekening, maar wel met een inflatie van 2 procent geconfronteerd wordt, verliest jaar na jaar geld. ‘In tien jaar betekent dat een verlies van koopkracht van ongeveer 17%’, zegt Notteboom. ‘Vaak staan klassieke spaarders te weinig stil bij de mogelijke effecten van inflatie’, vult Knut Huys aan, Senior Fund of Funds Manager bij Deutsche Bank. ‘Nochtans kan deze situatie ook kansen creëren. De rente is erg laag. Deze zal misschien ooit opnieuw stijgen... Daar kun je bijvoorbeeld via flexibele internationale obligatiefondsen die een negatieve rentegevoeligheid hanteren mogelijks voordeel uit halen. Obligatiebeleggers kregen begin dit jaar al een voorproefje van welk negatief effect zelfs maar een kleine rentestijging kan hebben op de prijs van een laagrentende obligatie in hun portefeuille.’

Particuliere beleggers starten inhaalbeweging

‘Flexibel internationaal obligatiebeheer is zeer vertegenwoordigd in het professioneel en het discretionair beheer, maar hinkt wat achterop bij particulieren’, zegt Stacey Notteboom. ‘Traditionele spaarders denken dat obligaties vandaag niet interessant zouden zijn omdat de rente zo laag staat. Dat klopt niet. Er wordt te veel gefocust op de rente op staatsobligaties waardoor je het individueel kredietrisico vergeet. Er zijn altijd opportuniteiten in de markt. Het hangt een beetje af van het risicoprofiel van de cliënt hoe we daarmee omspringen. Internationale flexibele obligatiefondsen bestaan in verschillende vormen.’

Knut Huys ©studio Dann

‘Obligatiebeleggers maakten begin dit jaar mee welk negatief effect een rentestijging kan hebben op de prijs van een obligatie in hun portefeuille.’

Knut Huys
Senior Fund of Funds Manager bij Deutsche Bank

Er bestaan plain vanilla-versies, die weinig volatiel zijn. Er zijn ook obligatiefondsen die een klein tot een groot stuk van de emerging markets mee integreren, van defensief tot offensief. ‘Alles hangt samen met het rendement dat de eindklant nastreeft. Ervaring leert dat veel beleggers geen 7 of 8 procent rendement verlangen. De meeste particulieren zoeken een manier om het inflatieprobleem op te lossen. Ze mikken met flexibele internationale obligatiefondsen op een rendement van 3 tot 5 procent.’

Actieve en flexibele voordelen

Actieve obligatiebeheerders kunnen mogelijks strategieën gebruiken die voor een particulier niet meteen bereikbaar zijn. ‘Denk aan het inspelen op de rentecurve. Of je kan beleggen in obligatie-emissies die niet of weinig toegankelijk zijn voor particuliere beleggers of een negatieve rentegevoeligheid voeren zodat ze profiteren van een eventuele rentestijging.’

Peter Bossaer: ‘In een omgeving van heel lage inflatie kan een flexibele beheerder de portefeuille indekken tegen een onverwachte en forse stijging van de inflatie via inflatiegelinkte obligaties. Dat zijn niches in de obligatiewereld waarvoor je enige technische kennis nodig hebt. Door het beheer van het obligatiefonds uit te besteden aan professionals die daar dagelijks mee bezig zijn, heb je mogelijk zicht op een interessant potentieel rendement. Je verkrijgt toegang tot activaklassen die buiten het bereik van particulieren liggen. En je kan snel en actief inspelen op marktwijzigingen.’

Bij de term ‘fondsbeheerder’ denken velen aan één professionele belegger. Dat strookt totaal niet met de realiteit, besluit Stacey Notteboom. ‘Een fondsbeheerder, dat is vaak een team van 100
analisten die individueel hun sector of regio opvolgen en analyseren. Vaak gaat het over een beperkt aantal bedrijven die ze elk opvolgen. Die expertise, tijd en mankracht heeft een particuliere belegger niet.’

Meer weten over flexibele internationale obligatiefondsen?
Bezoek onze website voor meer info.

De meningen in dit artikel mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie