Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De Watergroep levert water op maat

Hans Goossens, directeur-generaal De Watergroep: 'Het klinkt misschien vreemd, maar we willen eigenlijk minder drinkwater verkopen.' ©Marco Mertens

De vraag naar duurzame wateroplossingen neemt duidelijk toe, merkt De Watergroep. Op termijn is het goedkoper én duurzamer om afvalwater te hergebruiken.

Jaarlijks verbruiken alle industriële bedrijven in Vlaanderen samen ongeveer 140 miljoen kubieke meter water. De Watergroep helpt ondernemingen om hun waterverbruik duurzamer te maken. Niet alleen met advies, maar ook via het ontwerpen, bouwen en exploiteren van industriële zuiveringsinstallaties op maat. Het einddoel van al die inspanningen? ‘Het totale waterverbruik reduceren: door minder afvalwater te lozen en door de aankoop van vers drinkwater te verkleinen’, zegt Hans Goossens, directeur-generaal bij De Watergroep.

Door bedrijven zoveel mogelijk los te koppelen – te decentraliseren – van het waternet en ter plaatse te voorzien in hun waterbehoeften, hebben ze minder vers drinkwater nodig.

Hans Goossens
directeur-generaal bij De Watergroep

‘Dat lijkt misschien alsof we tegen onze eigen business handelen. Maar als integraal waterbedrijf is het onze plicht om water – als levensbelangrijke grondstof – veilig te stellen voor de volgende generaties. Dat doen we door de waterwinning, -productie, -zuivering en -lozing in zijn totaliteit te bekijken. Want het is één groot ecosysteem. En bij grootverbruikers zijn de grootste winsten te boeken.’

Scan van de waterhuishouding

De Watergroep bekijkt hoe bedrijven hun proceswater kunnen hergebruiken. Dat begint met het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en waterhuishouding. Hans Goossens: ‘Ondernemingen hebben diverse waterbehoeften: niet elk proces heeft evenveel water nodig, van dezelfde kwaliteit. Daarna bekijken we welke technische ingrepen er nodig zijn om dat waterverbruik te optimaliseren. In de praktijk betekent dit vaak het zuiveren van het afvalwater op de bedrijfsterreinen, zodat het daarna opnieuw ingezet kan worden in de productiecyclus.’

Stefan Goethaert, directeur Colruyt Group Fine Food: 'Dankzij onze samenwerking met De Watergroep bespaarden we al vanaf het eerste jaar op onze wateruitgaven.' ©Marco Mertens

Colruyt Group spaart water uit

Colruyt Group is een van de klanten waarvoor De Watergroep zo’n maatoplossing ontwikkelde. De vleesverwerkende Fine Food-site in Halle heeft sinds 2014 een proceswaterinstallatie in gebruik. ‘Daardoor wordt er jaarlijks 81.000 m³ afvalwater gezuiverd en hergebruikt’, vertelt Frank De Poortere, directeur van de business unit Industrie & Services van De Watergroep. ‘Het gevolg? Colruyt Group hoeft datzelfde volume drinkwater niet meer aan te kopen. Dat is een concrete besparing van 70 procent op de initiële wateraankoop per jaar. Het lokaal gezuiverde proceswater is bovendien van een uitstekende kwaliteit.’

70%
besparing
Colruyt Group zuivert en hergebruikt jaarlijks 81.000 m3 afvalwater met een proceswaterinstallatie van De Watergroep. Een besparing van 70% op de waterfactuur per jaar.

Meer data

De samenwerking tussen De Watergroep en Colruyt Group verloopt via een Design-Build-Finance-Operate-Maintain-contract (DBFOM). Daarbij neemt het waterbedrijf het ontwerp, de bouw, financiering, exploitatie en het onderhoud van de installatie op zich, in ruil voor een overeenkomst van minstens 10 jaar.

‘Al vanaf het eerste jaar bespaarden we op onze wateruitgaven’, zegt Stefan Goethaert, directeur van Colruyt Group Fine Food. ‘Vorig jaar openden we nog een tweede vleesverwerkende site, van 18.000 vierkante meter. Daar zuiveren we niet alleen ons afvalwater, maar ook ons regenwater, dat ter plaatse opgevangen wordt. Dat betekent niet alleen een financiële besparing, maar het ontlast ook het waternet. Duurzaamheid is voor ons geen keuze, maar een must.’

Frank De Poortere, directeur business unit Industrie & Services De Watergroep: 'Wij nemen het ontwerp, de bouw, financiering en exploitatie van de zuiveringsinstallatie bij Colruyt Group op ons, in ruil voor een overeenkomst van minstens 10 jaar.' ©Marco Mertens

Circulaire bewustwording

De Watergroep merkt dat steeds meer industriële klanten hun waterarchitectuur ter discussie stellen en op zoek gaan naar nieuwe circulaire modellen. Een noodzakelijke trend, want Vlaanderen is in Europa op drie na de regio met de minste waterbeschikbaarheid per inwoner. Volgens een studie van de Water Resource Group is er tegen 2030 wereldwijd een watertekort van 40 procent, als we voortdoen zoals vandaag. Daarom gelooft De Watergroep in drie oplossingen.

40%
watertekort
Volgens een studie van de Water Resource Group is er tegen 2030 wereldwijd een watertekort van 40 procent, als we voortdoen zoals vandaag.

‘Meer decentraal, meer circulair en meer data’, zegt Hans Goossens. ‘Door bedrijven zoveel mogelijk los te koppelen – te decentraliseren – van het waternet en ter plaatse te voorzien in hun waterbehoeften, hebben ze minder vers drinkwater nodig. Zo belasten ze ook de centrale afvalwaterzuiveringsinstallaties minder. Daar moeten we de komende jaren verder op inzetten. En we moeten ons waternet nog slimmer maken door aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen, onder meer via geautomatiseerde meetgegevens en vraagsturing door bijvoorbeeld aangepaste tarieven tijdens piekmomenten. Op die manier zorgen we ervoor dat de waterschaarste in Vlaanderen nooit een watertekort wordt.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie