Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Drinkwater voor de volgende generaties

Tom Diez, afdelingshoofd Waterbronnen en Milieu bij De Watergroep: 'We hebben de indruk dat het in Vlaanderen altijd regent en nat is. Maar niets is minder waar. We behoren tot de meest waterschaarse regio's.' ©Marco Mertens

Zorgen dat ook de volgende generaties drinkwater hebben. Dat is de doelstelling van De Watergroep. En dat is een absolute must. ‘Als we niets doen, ontstaat er een groot tekort.’

De Watergroep wint haar drinkwater uit natuurlijke bronnen: 75 procent grondwater en 25 procent oppervlaktewater. ‘Maar die bronnen zijn niet onuitputtelijk’, vertelt Tom Diez, afdelingshoofd Waterbronnen en Milieu bij De Watergroep.

‘We hebben de indruk dat het in Vlaanderen altijd regent en nat is. Maar niets is minder waar. Als we kijken naar de hoeveelheid vers water beschikbaar per inwoner, behoren wij wereldwijd tot de meest waterschaarse regio’s. Vlaanderen heeft weinig grote en lange rivieren die als belangrijke drinkwaterbron kunnen dienen. Ook hebben we geen grote meren of grote waterbronnen. We delen dit beperkte wateraanbod bovendien met veel inwoners en veel industriële activiteiten.’

We onderzoeken manieren om het teveel aan winterwater in diepe grondlagen te bufferen, zodat we het in de zomer kunnen inzetten.

Tom Diez
afdelingshoofd Waterbronnen en Milieu bij De Watergroep

Ook de klimaatveranderingen zetten de vraag en het aanbod van ons drinkwater steeds meer onder druk. Eén minder natte winter of één lange hittegolf tijdens de zomer kan de waterbeschikbaarheid al uit evenwicht brengen.

‘Daarom zoeken we naar nieuwe bronnen en manieren om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen’, zegt Tom Diez. ‘Daarnaast werken we mee aan grootschalige samenwerkingsverbanden tussen de Vlaamse drinkwaterbedrijven. Door onze productie- en transportcapaciteit onderling te koppelen, kunnen we de leveringszekerheid voor onze klanten verhogen.’

Nieuwe mix van bronnen

‘We onderzoeken bijvoorbeeld manieren om het teveel aan winterwater in diepe grondlagen (tussen 200 en 250 meter) te bufferen, zodat we het in de zomer kunnen inzetten. Dat principe heet ASR of Aquifer Storage and Recovery. We bekijken ook of we een nieuwe mix van bronnen kunnen gebruiken, zoals water uit kreekruggen, rivieren en zelfs opgewaardeerd afvalwater om ondiepe grondlagen in de polders zoet mee te houden en er drinkwater uit te winnen. Dat principe is gekend als MAR of Managed Aquifer Recharge. Daarnaast onderzoeken we ook hoe we de watercycli van particulieren, landbouw en industrie nog optimaler kunnen organiseren.’

Kalk voor de industrie

Tijdens het zuiveringsproces van drinkwater ontstaan er reststoffen, zoals ijzerslib en kalkkorrels. Die stelt De Watergroep ter beschikking aan industriële bedrijven, ter vervanging van primaire grondstoffen. Tom Diez: ‘Onze kalkkorrels worden bijvoorbeeld gebruikt in plaats van zand voor de productie van betonproducten voor terras en tuin. Het ijzerslib komt dan weer in de biogasindustrie terecht. Een duurzaam waterbeleid heeft dus een verregaande impact.’

De Watergroep werkt niet alleen met interne specialisten, maar ook met externe partners, onderzoekers, universiteiten en overheden. Tom Diez: ‘In ons eentje kunnen we dit niet oplossen. Om tot één robuust watersysteem te komen, is een integrale aanpak noodzakelijk.’

Daar hoort ook digitale technologie bij. De Watergroep automatiseert meer dan 1.000 meetputten op haar 85 grondwaterwinningsites. Ook de oppervlaktewaterwinningen worden onderzocht. ‘Zo krijgen we realtime zicht op al onze grondwaterstanden en beschikbare reserves. Dat maakt onze werking steeds duurzamer, we voorkomen verspilling en kunnen onze bronnen nog efficiënter inzetten. Dat past 100 procent in een slim en duurzaam waterbeleid. Om die redenen gingen we ook voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO).’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie