Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hemelwaterplannen helpen gevolgen klimaatverandering indijken

Danny Baeten, directeur business development & innovatie Aquafin: 'Een systeem met sensoren meet voortdurend heel nauwkeurig de hoeveelheid water in het rioleringsstelsel.' ©Marco Mertens

Slim omgaan met regenwater is volgens Aquafin de enige en beste manier om ons te wapenen tegen zwaardere buien en lange droogteperiodes.

Hevige regenval in combinatie met verharde bodems veroorzaakt in Vlaanderen plaatselijke overstromingen. ‘Met een hemelwaterplan kan een gemeente dat risico zoveel mogelijk beperken’, vertelt Danny Baeten, directeur business development & innovatie bij Aquafin.

‘Water is niet gebonden aan gemeentegrenzen of eigenaarsstructuren. Daarom stellen we zulke plannen voor een gemeente op in samenspraak met verschillende partijen: waterbeheerders, landbouwers, wijkcomités enzovoort. Vervolgens berekenen we voor welke hoeveelheid regenwater we een oplossing nodig hebben, waar dat water precies voor problemen zal zorgen en hoe we dat kunnen voorkomen.’

Slimme technologie

Om bij intense regen optimaal water te kunnen bufferen, werkte Aquafin twee technologische oplossingen uit. ‘Een systeem met sensoren meet voortdurend nauwkeurig de hoeveelheid water in het rioleringsstelsel. In een latere fase kan dat systeem ook de sturing van het rioolwater optimaliseren, door bijvoorbeeld in bepaalde gebieden de waterdoorvoer te verminderen of te vermeerderen’, legt Danny Baeten uit.

We werken aan een slim weerradarsysteem om overstromingen te voorkomen.

Danny Baeten
directeur business development & innovatie Aquafin

Een tweede oplossing, die nog in de ontwikkelingsfase zit, is een slim weerradarsysteem. ‘We willen kunnen voorspellen in welke regio’s het over enkele uren zal regenen. Zo kan je met gepaste maatregelen kort op de bal spelen om overstromingen te voorkomen.’

Op de natuur gebaseerde oplossingen

Aquafin zet ook in op ‘natuurlijke’ oplossingen om meer ruimte aan water te geven. Danny Baeten: ‘We testen een concept uit Stockholm, waarbij bomen aangeplant worden in grindbakken. Daarin wordt het regenwater van daken en verharde oppervlakken opgevangen, zodat het traag de bodem insijpelt en geen wateroverlast veroorzaakt. Bijkomend voordeel is dat de bomen ook 2 tot 3°C afkoeling geven in de zomer.’

Operatie Perforatie: 100.000 euro om te ‘ontharden’

Straten, pleinen, gebouwen: Vlaanderen verhardt in ijltempo. Dat verhindert een vlotte doorsijpeling van het regenwater. Het gevolg? Problemen met drinkwaterontginning, minder groen en een inkrimping van de biodiversiteit. Met de campagne Operatie Perforatie willen Aquafin en de vzw Infopunt Publieke Ruimte de Vlaming bewustmaken van dit groeiende probleem.

‘Een ideeënwedstrijd zal concrete oplossingen realiseren’, vertelt Danny Baeten, directeur business development & innovatie bij Aquafin. ‘We trekken dit jaar 100.000 euro uit. Een onafhankelijke jury beslist welke ideeën, plannen en projecten met dat geld in de praktijk gebracht worden. De winnaars worden bekendgemaakt op het Congres Publieke Ruimte 2019.’

Moet onze oprit verhard zijn?

Burgers, lokale besturen, scholen, verenigingen en bedrijven kunnen nog tot 31 oktober 2018 een voorstel indienen. ‘Uiteindelijk willen we dat iedereen even stilstaat bij dit probleem’, besluit Danny Baeten. ‘Moet onze oprit echt verhard zijn? Hebben we een verhard pad nodig in onze tuin? Kan de gemeente haar pleinen niet ecologischer aanleggen? Als we allemaal een stukje bijdragen om de verharding tot een minimum te beperken, krijgen zowel het regenwater als de biodiversiteit meer bewegingsruimte.’

 

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie