Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe ook uw bank meegaat in de duurzaamheidsrevolutie

Wilfried Remans, directeur CSR & Public Affairs BNP Paribas Fortis: 'Een grote bank kan de belegger helpen om een sociale impact uit te oefenen.’ ©Frank Toussaint

Duurzame en circulaire bedrijfsmodellen zijn in ons land aan een stevige opmars bezig. De impact en inbreng van de financiële sector – de smeerolie van onze economie – vallen hierbij nauwelijks te overschatten.

‘We krijgen, net zoals de meeste andere bedrijven, steeds meer vragen over de duurzaamheid van ons bedrijfsmodel’, bevestigt Didier Beauvois, lid van het directiecomité en verantwoordelijk voor Corporate Banking bij BNP Paribas Fortis. ‘Daarnaast neemt ook het aantal vragen over de circulaire economie almaar toe. Terecht overigens, want er staat veel op het spel. De demografische explosie in de groeilanden en het lineaire consumptiemodel van ontginning, productie, consumptie en afval hebben geleid tot overconsumptie van de natuurlijke grondstoffen. Er is dus nood aan een radicaal nieuw model.’

Onze Green Desk steunt sinds 2009 kmo’s die willen investeren in infrastructuur voor hernieuwbare energie of die de energie-efficiëntie van hun gebouwen willen verbeteren. Vorig jaar gaf die dienst advies aan ruim 300 bedrijven.

Didier Beauvois
lid van het directiecomité en verantwoordelijk voor Corporate Banking bij BNP Paribas Fortis

‘De circulaire economie gaat samen met de functionaliteitseconomie: die vervangt bezit door gebruik. De nieuwe modellen zijn veeleer gebaseerd op de levering van diensten door middel van een product, en niet door de levering van het product op zich. Dat consumptiemodel doet nieuwe behoeften van financiering ontstaan, waardoor banken nieuwe oplossingen en modellen voor risicobeheer moeten ontwikkelen. Zo steunt onze Green Desk sinds 2009 kmo’s die willen investeren in infrastructuur voor hernieuwbare energie of die de energie-efficiëntie van hun gebouwen willen verbeteren. Vorig jaar gaf die dienst advies aan ruim 300 bedrijven.’

Didier Beauvois, BNP Paribas Fortis ©Frank Toussaint

Wanpraktijken stoppen

Door haar schaalgrootte heeft een bank als BNP Paribas Fortis ook op macroniveau een stevige impact op de omschakeling naar een meer duurzaam economisch model. ‘Als bank laten wij jaarlijks 100 miljard circuleren in de economie’, vertelt Wilfried Remans, directeur CSR & Public Affairs bij BNP Paribas Fortis. ‘We beseffen dat we met onze corebusiness - beleggingen en investeringen - ook een negatieve impact kunnen hebben. Denk aan investeringen in bedrijven die actief zijn in de mijnbouw of wapenhandel, aan de schadelijke milieu-impact van palmolie, enzovoort. Daarom hebben we sinds 2005 een aantal sector policies ontwikkeld, waarmee we strikte voorwaarden opleggen aan bedrijven in bepaalde sectoren. Sommige spelers uit die sectoren belanden daardoor op een zwarte lijst.’

Onze sector policies leggen strikte voorwaarden op aan bedrijven in bepaalde sectoren. Sommige spelers belanden daardoor op een zwarte lijst.

Wilfried Remans
directeur CSR & Public Affairs BNP Paribas Fortis

Dat is soms een lastige afweging, erkent Remans. Als een grote bank beslist om volledig uit een sector te stappen, verliest ze meteen ook de invloed om wanpraktijken om te keren of te stoppen. ‘Het is een afweging tussen het ondersteunen en aanmoedigen van gunstige evoluties in kritieke sectoren – denk maar aan de energiesector - en het verliezen van je business en impact als financier.’

Cynici zeggen dan dat de leemte die een grote investeerder als BNP Paribas Fortis laat wel heel snel wordt ingevuld door andere investeerders. Maar dat argument gaat almaar minder op. Er is sprake van een race to the top, waarbij bedrijven steeds meer worden beoordeeld op basis van hun ESG-performance (Environmental, Social and Corporate Governance). De bedrijven die in hun sector het beste scoren worden het vaakst opgenomen in grote fondsen van institutionele beleggers. En bedrijven die het laten afweten, krijgen het steeds lastiger om geld op te halen. ‘Een grote bank of een belangrijk beleggingsfonds kan dus ook de individuele belegger helpen om een groeiende sociale impact uit te oefenen.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie