Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Met groene stroom alleen komen we er niet'

Juan Vazquez, algemeen directeur Gas.be: 'Zonnepanelen en elektrische wagens zullen de wereld niet redden.' ©Marco Mertens

Elektriciteit is niet dé oplossing voor een koolstofarme maatschappij. Ook gas speelt daar een belangrijke rol. ‘Want zonnepanelen en elektrische wagens zullen de wereld niet redden’, stelt Juan Vazquez, algemeen directeur bij Gas.be.

In België verbruiken we jaarlijks 170 TWh (terawattuur) gas. Dat is tweemaal zoveel als elektriciteit. 'Gas wordt niet alleen voor verwarming gebruikt. Een deel wordt ook ingezet voor de opwekking van elektriciteit, of als grondstof voor bijvoorbeeld de productie van waterstof. Er rijden ook steeds meer auto's rond op CNG (compressed natural gas)', verduidelijkt Juan Vazquez, algemeen directeur bij Gas.be.

Toch is het vooral elektriciteit dat vandaag in de kijker staat. De meeste Belgische bedrijven – en bij uitbreiding ook veel landen – willen tegen 2050 hun CO2-uitstoot neutraliseren via elektrificatie.

‘Maar dat is niet de heilige graal’, meent Juan Vazquez. ‘Hoe kunnen we voldoende elektriciteit produceren om die ambities waar te maken? Dat zal zonder kerncentrales moeten, als we de huidige tendensen volgen. Die centrales produceren in ons land 51 procent van alle elektriciteit. En het is redelijk zeker dat we tegen 2050 nog niet voldoende hernieuwbare energie opwekken via zonnepanelen en windmolens. We kunnen die doelen alleen maar bereiken in samenspel met gas.’

Tekort aan hernieuwbare energie

Groene energie is niet constant aanwezig, omdat er te weinig zon of wind kan zijn. Doorgaans is de elektriciteitsvraag ook groter in de winter, net wanneer er de minste zonneschijn is. Met batterijopslag kunnen we geen dagen, weken of maanden overbruggen. Bovendien is het opslaan van groene stroom peperduur: meer dan 100 euro per MWh (1.000 kWh). Hydro-elektriciteit (opgewekt door stromend of vallend water) opslaan kost 80 euro per MWh. Terwijl 1 MWh gas stockeren amper 0,07 euro kost.

Gas blijft de komende decennia meer dan ooit centraal staan in de Belgische en Europese energiemix.

Juan Vazquez
algemeen directeur Gas.be

Juan Vazquez: ‘Het tekort aan hernieuwbare energie moet opgevangen worden met productiemiddelen die goedkoop én onafgebroken beschikbaar zijn. Gas beantwoordt aan die criteria.’

Duurzame gasontginningmethodes zitten in de lift. Er duiken steeds meer biogasprojecten op, waarbij gas gewonnen wordt uit de vergisting van een biologische massa met een hoog vochtgehalte, zoals GFT, dierlijke mest, mais of voedingsafval. En ook power-to-gas (windgas) komt in opmars. 'Daarbij wordt de elektrische energie die bijvoorbeeld door windmolens gegenereerd wordt, omgezet in chemische energie, in de vorm van gas. Gas zal meer en meer duurzaam en hernieuwbaar worden', aldus Juan Vazquez.

Motor voor onze mobiliteit

Gas kan ook een voorname rol spelen in onze mobiliteit. Veel mensen wachten nog altijd met de aankoop van een elektrische wagen vanwege de hoge aankoopprijs, het gebrek aan voldoende laadpalen in ons land en de relatief beperkte actieradius van 100 procent elektrische voertuigen.

'Nochtans is er vandaag al een waardig alternatief', zegt Juan Vazquez. ‘Vervuilende dieselwagens kunnen al perfect vervangen worden door CO2-arme auto’s op CNG of gecomprimeerd aardgas. België telt ongeveer 10.000 CNG-wagens. Die stoten 77 procent minder fijnstof uit dan dieselwagens. En inmiddels heeft ons land bijna 100 tankstations uitgerust met een CNG-pomp. Gas is ook een ideale alternatieve brandstof voor langeafstandstransport met schepen en vrachtwagens.'

77%
minder fijnstof
Auto's op gecomprimeerd aardgas stoten 77 procent minder fijnstof uit dan dieselwagens

In tegenstelling tot LPG is CNG lichter dan lucht, waardoor aardgasvoertuigen wél in ondergrondse garages mogen parkeren. En omdat CNG vervoerd wordt via ondergrondse buizen en pijpleidingen, kan ook het aantal tankwagens op onze wegen sterk dalen. Daarnaast zien verschillende fabrikanten meer toekomst in deze technologie dan in de elektrische auto. Waarom? In vergelijking met benzine- en dieselwagens zijn ze niet zoveel duurder om te produceren. De verkoopprijs van een CNG-voertuig ligt gemiddeld 2.000 euro hoger dan die van een klassiek voertuig met ontploffingsmotor. Een elektrische wagen kost gemiddeld bijna tweemaal zoveel.

Elektrische voertuigen zullen een groot deel van de mobiliteit overnemen, daarvan is Juan Vazquez overtuigd. ‘Maar dat zal ongetwijfeld nog 10 tot 15 jaar duren. Ondertussen zijn er dankzij CNG al mogelijkheden waarmee iedereen – nu direct – zijn steentje kan bijdragen aan een gezonder milieu en een schonere lucht. In Italië alleen al rijden er bijna 1 miljoen CNG-wagens rond. Het is absurd dat iedereen in België wacht tot elektrische wagens beter en goedkoper worden, terwijl je nu al op een betaalbare manier een grote positieve impact op het klimaat kunt hebben.’

Doel overstijgt de middelen

Onze maatschappij is vandaag té gefocust op het halen van klimaatdoelstellingen en staat niet genoeg stil bij de manieren waarop die doelen bereikt kunnen worden, vindt Juan Vazquez. ‘Met groene stroom alleen komen we er niet. Stop toch met die verafgoding. Gas blijft de komende decennia meer dan ooit centraal staan in de Belgische en Europese energiemix. En in tegenstelling tot wat sommigen beweren, zullen we met de bekende reserves nog minstens 200 jaar voldoende gas ter beschikking hebben. In België hoeven we ons zeker geen zorgen te maken. Onze bevoorrading vanuit Nederland stopt inderdaad in 2029. Maar België heeft onder meer een rechtstreekse pijpleidingverbinding met Noorwegen, Groot-Brittannië en Duitsland. Onze gasbevoorrading voor de komende jaren is absoluut verzekerd.’

De activiteiten van Gas.be doorgelicht

Gas.be verenigt de aardgastransport- en distributienetbeheerders in ons land, en heette vroeger KVBG: Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden. De federatie speelt een (technische) sleutelrol bij de ontwikkeling van de gasnijverheid in België.

‘In ons eigen laboratorium testen we in opdracht van fabrikanten en overheden nieuwe verwarmingsketels. Zo bepalen we of die beantwoorden aan alle technische en wettelijke Europese veiligheidsvereisten’, verduidelijkt Juan Vazquez, algemeen directeur bij Gas.be.

‘Samen met overheden leggen we ook de normen vast voor installateurs van gasinstallaties. En we hebben ons Cerga-kwaliteitslabel voor gasinstallateurs: dat staat voor kwaliteit, veiligheid en vakmanschap. Installateurs kunnen zich daarvoor op vrijwillige basis inschrijven. Ze doorlopen dan opleidingen, en kunnen een certificaat behalen. Daarmee bewijzen de installateurs dat ze op de hoogte zijn van de laatste reglementeringen en normen. We controleren ook jaarlijks verschillende installaties, om te bevestigen dat ze volgens de Cerga-normen gerealiseerd zijn. Het label is niet verplicht, maar ondertussen hebben 2.400 van de 10.000 installateurs in ons land het label behaald. Dat is een bijkomende garantie voor de klant.’

Correcte informatie

Tot slot promoot Gas.be ook het imago van gas in het algemeen. Dat is nodig, gezien de verkeerde beeldvorming rond gas bij veel mensen. Juan Vazquez: ‘Fossiele brandstoffen worden allemaal over dezelfde kam geschoren, en dat is voor gas vaak geheel onterecht. Onze federatie is de voorbije jaren steeds onder de radar gebleven, maar gezien de vele onzin die we tegenwoordig horen, zien en lezen over gas, vinden we het stilaan tijd om naar voren te treden en correcte informatie te verstrekken.’

 

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie