Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Water wordt een reëel en economisch probleem'

Jan Goossens, algemeen directeur Aquafin: 'Het inzamelen van huishoudelijk afvalwater kan slimmer, ecologischer en efficiënter.' ©Marco Mertens

Tegen 2027 moet het oppervlakte- en grondwater overal in de EU van een goede kwaliteit zijn, zo staat in de Europese kaderrichtlijn Water. In Vlaanderen werkt Aquafin mee aan de realisatie van die doelstellingen. ‘Een integrale aanpak is de enige manier om de deadline te halen.’

Dagelijks produceren we in Vlaanderen ongeveer 120 liter huishoudelijk afvalwater per persoon. Dat belandt via de riolen in de installaties van Aquafin, waarna het in gezuiverde vorm naar onze rivieren stroomt.

‘Het inzamelen van huishoudelijk afvalwater kan slimmer, ecologischer en efficiënter’, zegt Jan Goossens, algemeen directeur bij Aquafin. ‘Om te beantwoorden aan de EU-richtlijn moeten we de komende jaren zowel de aansluitingsgraad verder optrekken, als het verlies van vuilvracht in het rioleringsstelsel beperken.’

Jaarlijks verbruiken we in Vlaanderen 360 miljoen kubieke meter drinkwater. Onze installaties zuiveren elk jaar meer dan tweemaal die hoeveelheid. Daarin schuilt een enorm potentieel.

Jan Goossens
algemeen directeur Aquafin

Op dit moment wordt 83 procent van al het huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen gezuiverd. 17 procent vloeit nog altijd vervuild in onze beken en rivieren. Duitsland en Nederland doen het met een huidige zuiveringsgraad van respectievelijk 97 en 99 procent een stuk beter.

‘Om in Vlaanderen substantiële ecologische vooruitgang te boeken, zijn nog heel wat investeringen nodig. En dat vooral in de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur’, verduidelijkt Jan Goossens. ‘Bovengemeentelijk ligt de klemtoon meer en meer op renovaties, vervanging van verouderde infrastructuur en op verbeteringen in het stelsel om zoveel mogelijk vuilvracht naar onze meer dan 300 zuiveringsinstallaties te krijgen. Hierin investeert het Vlaamse Gewest via Aquafin jaarlijks 170 miljoen euro.’

Geïntegreerde aanpak

Een geïntegreerd beleid van de rioolinfrastructuur zou geld besparen. Jan Goossens: ‘Ons waterlandschap is complex en heel versnipperd, met gemeentelijke en bovengemeentelijke rioolbeheerders, verschillende drinkwatermaatschappijen en Aquafin. De kosten voor infrastructuurwerken, onderhoud en exploitatie van alle riolen in Vlaanderen kunnen flink gedrukt worden, als bijvoorbeeld één organisatie een overkoepelende, coördinerende rol opneemt. Zo kan het beleid van al die spelers beter op elkaar afgestemd worden. En dat zou een besparing op werkingskosten betekenen, waardoor er meer middelen zijn om te investeren. Dat is een enorme en broodnodige stap.’

Watertekort

Daarnaast wordt drinkwater bij ons steeds schaarser. De regenval en sporadische lokale overstromingen doen misschien wat anders vermoeden, maar Vlaanderen is de derde meest droge regio in Europa. Die ranglijst wordt opgesteld volgens de hoeveelheid beschikbaar zoet water via neerslag per inwoner.

‘De redenen voor dit watertekort zijn logisch’, zegt Jan Goossens. ‘Vlaanderen is heel dichtbevolkt. De landbouw en ook de industrie verbruiken veel water.’

De kosten voor infrastructuurwerken, onderhoud en exploitatie van alle riolen in Vlaanderen kunnen flink gedrukt worden, als één organisatie een overkoepelende, coördinerende rol opneemt.

Jan Goossens
algemeen directeur Aquafin

Dat houdt gevaren in, zoals een te kleine watervoorraad tijdens een aaneenschakeling van warme, droge zomerdagen. ‘Op die momenten kunnen de waterbehoeften het aanbod in het gedrang brengen. Dat is een reëel en een economisch probleem. Want het heeft een directe impact op de landbouw, het rendement van onze bedrijven en de productiviteit van onze industrie.’

De oplossingen? ‘Het lokaal hergebruik van water moet vergroot worden’, meent Jan Goossens. ‘Dus moeten we kijken hoe afvalwater van bedrijven en fabrieken nog meer dan vandaag ter plaatse na zuivering meteen opnieuw ingezet kan worden. Zo verkleint hun afhankelijkheid van drinkwater.’

Afvalwater als drinkwaterbron

Een tweede oplossing is de inzet van andere waterbronnen ter vervanging van drinkwater, zeker wanneer geen drinkwaterkwaliteit vereist is. Drinkwater is relatief goedkoop, maar het is niet duurzaam. Het komt voor 50 procent uit het verwerken van oppervlaktewater en voor 50 procent uit grondwater. De voorraden van dit laatste zijn niet onuitputtelijk. Bovendien zijn we in Vlaanderen nu al een netto-importeur van drinkwater. Dat betekent dat we meer drinkwater aankopen dan verkopen.

Komen in aanmerking als alternatieve waterbronnen: regenwater voor direct gebruik of na verdere zuivering en effluent (gezuiverd afvalwater) dat eveneens verder kan worden opgezuiverd, zelfs tot drinkwater.

Jan Goossens: ‘Jaarlijks verbruiken we in Vlaanderen 360 miljoen kubieke meter drinkwater. Onze meer dan 300 installaties staan verspreid over Vlaanderen en zuiveren elk jaar meer dan tweemaal die hoeveelheid. 800 miljoen kubieke meter gezuiverd afvalwater op jaarbasis staat ter beschikking: daarin schuilt een enorm potentieel.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie