Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Multi-assetfondsen: het antwoord op laag spaarrendement?

Vincent Juvyns, Nicolas Deblauwe ©Studio Dann

In België is spaargeld beschermd tot 100.000 euro per persoon en per bankinstelling, terwijl multi-assetfondsen blootstaan aan een marktrisico. Maar alleen inzetten op spaargeld betekent dan weer een erosie van uw patrimonium onder druk van de inflatie. Multi-assetfondsen bieden een hoger potentieel voor rendement en tegelijk beperkt hun diversificatie het marktrisico.

Diversificatie blijft de beste manier om een aantrekkelijk rendement te genereren en tegelijk de markteigen risico’s binnen de perken te houden. ‘Ons onderzoek[1] toont aan dat een goed gediversifieerde portefeuille een jaarlijks rendement van 6,6 procent zou hebben gegenereerd sinds 1 januari 2008 - en dat ondanks de grote financiële crisis van 2008, de schuldcrisis in de eurozone in 2012 en de crisis van de opkomende economieën in 2013. Dat is dus beduidend meer dan cash’, weet Vincent Juvyns, strateeg bij vermogensbeheerder J.P. Morgan Asset Management Benelux. ‘Dat illustreert hoe de beste strategie voor een investeerder, hoe klein ook, eruit ziet: koelbloedig blijven en een langetermijnperspectief nastreven.’

‘Belegd blijven is bijna altijd een goede tactiek, op middellange en lange termijn’, vult Nicolas Deblauwe aan, Country Head Benelux, J.P. Morgan Asset Management. ‘Dat is nog meer zo bij multi-assetoplossingen, die echt zijn opgebouwd op de beste expertises in alle activacategorieën.’

Vincent Juvyns ©Studio Dann

‘Een goed gediversifieerde portefeuille zou een jaarlijks rendement van 6,6 procent gegenereerd hebben sinds 1 januari 2008 – en dat ondanks alle financiële crisissen. Dat is beduidend meer dan cash.’
Vincent Juvyns
Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management

Het wordt een stuk complexer om dergelijke prestaties te voorspellen, gezien de gecombineerde impact van sommige factoren, zoals de normalisering van het monetaire beleid van de centrale banken, de waarschijnlijke stijging van de intresten en de correlaties tussen de activaklassen. ‘Wij maken al 22 jaar schattingen van risico-opbrengstprofielen voor heel wat activaklassen’, vervolgt Nicolas Deblauwe. ‘Maar de voorbije jaren hebben we die systematisch moeten aanpassen, door de goede prestaties van de financiële markten, maar ook het dalende economische groeipotentieel van heel wat landen.’

‘In die context moeten investeerders die hun rendementsdoelstellingen willen halen en hun risicoprofiel blijven volgen, zich wenden tot beheerders van multi-assetfondsen die het verschil kunnen maken, zoals J.P. Morgan Asset Management. Wij zijn al meer dan 45 jaar gespecialiseerd in multi-assetstrategieën en blijven innoveren’, aldus nog Nicolas Deblauwe.

Stabiel inkomen

Het multi-assetteam van J.P. Morgan Asset Management bestaat uit meer dan 80 investeerders, specialisten in multi-assetbeheer met gemiddeld 16 jaar ervaring. Dit team vertrouwt op de mondiale expertise en het platform van J.P. Morgan Asset Management, dat meer dan 1.200 investeringsprofessionals telt in 34 kantoren in 16 landen, en beheert dagelijks 1.700 miljard Amerikaanse dollar2.

‘Op de Belgische markt focussen we op drie multi-assetstrategieën, uitgewerkt voor verschillende risicoprofielen’, herneemt Nicolas Deblauwe. ‘De eerste mikt op een aantrekkelijk en stabiel inkomen, met een sterke risicocontrole. Deze strategie steunt op meer dan tien activaklassen, uit meer dan 80 landen, waarvan de inkomsten (coupons en dividenden) ongeveer twee derde van de prestatie genereren, het derde deel komt van de prestatie van de financiële markten.’

‘De tweede strategie berust op macro-economische thema’s die de wereldeconomie op middellange en lange termijn zouden beïnvloeden. De strategie hanteert een flexibele, minder gecorreleerde en dynamische beleggingsaanpak waarbij de risico’s op alle niveaus gecontroleerd worden. De derde strategie ten slotte is evenwichtig, type kernportfolio, klassieker dus, maar actief beheerd.’

‘Om multi-assetfondsen te selecteren als investering, is diversificatie de beste strategie’, besluit Nicolas Deblauwe. ‘Verschillende multi-assetstrategieën combineren in de portefeuille: dat is de doeltreffendste manier om uw rendementsdoelstellingen te halen en de risico’s te beperken.’


[1] Guide to the Markets J.P. Morgan Asset Management – pagina 83 – data tot 31 maart 2018.
[2] Het vermelde bedrag van beheerd vermogen is uitgedrukt in Amerikaanse dollar (met uitzondering van ‘retail advisory’ en ‘glide path portfolios’) tot 31 december 2017.

Deze commerciële communicatie en de hierin vervatte meningen zijn in geen geval een advies of aanbeveling om een investering of belang te kopen of er afstand van te doen. Elke beslissing op basis van de informatie vervat in dit document is de volledige verantwoordelijkheid van de lezer. De analyses in dit document zijn het resultaat van onderzoek door J.P. Morgan Asset Management, die deze heeft gebruikt voor eigen doeleinden. De resultaten van dit onderzoek worden ter beschikking gesteld als bijkomende informatie en weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen van J.P. Morgan Asset Management. Tenzij anders vermeld, zijn alle in dit document vermelde cijferdata, voorspellingen, meningen, informatie over de trends op de financiële of technische markten en investeringsstrategieën die van J.P. Morgan Asset Management op de publicatiedatum van dit document. Ze worden betrouwbaar geacht op de datum van redactie. Ze kunnen worden gewijzigd zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gebracht. Daarnaast kan de waarde van een investering en de inkomsten die daaruit resulteren evolueren in functie van de marktomstandigheden en kunnen de investeerders nooit zeker zijn dat ze het volledige geïnvesteerde bedrag zullen recupereren. De prestatie en rendementen uit het verleden voorafspiegelen niet noodzakelijk de huidige of toekomstige resultaten. Er is geen zekerheid betreft de voorspellingen. J.P. Morgan Asset Management is de commerciële benaming van de vermogensbeheerafdeling van J.P. Morgan Chase & Co en zijn internationaal netwerk van aangesloten ondernemingen. Binnen de wettelijke beperkingen kunnen uw gesprekken worden opgenomen en uw elektronische berichten worden gecontroleerd om na te gaan of ze beantwoorden aan onze juridische en reglementaire verplichtingen en ons intern beleid. Persoonlijke gegevens worden ingezameld, opgeslagen en behandeld door J.P. Morgan Asset Management volgens het Privacybeleid www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.

Deze communicatie wordt gepubliceerd in Europa (buiten het Verenigd Koninkrijk) door J.P. Morgan Asset Management SARL (Europe), 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B27900, aandelenkapitaal EUR 10.000.000.

0903c02a82150ed9


Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.