Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Sleutel-op-de-deur' wordt onmisbaar

Vincent Juvyns, Nicolas Deblauwe ©Studio Dann

De daling van het rendement op spaargeld en de verhoogde onrust op de markten duwen de Europeanen, en vooral de Belgen, in de richting van multi-assetfondsen. Dat blijkt uit een studie van vermogensbeheerder J.P. Morgan Asset Management Benelux.

De Belg gaat traditioneel voorzichtig om met zijn spaargeld. Dat bevestigt een onderzoek van J.P. Morgan Asset Management in maart en april 2018 bij 1.000 18- tot 65-jarigen. 89 procent van de respondenten heeft een spaarrekening, slechts 15 procent van hen heeft een investeringsfonds en 64 procent verklaart erg voorzichtig te investeren.

Mogelijk veranderen de zaken, want 61% van de respondenten zegt ontevreden te zijn over het rendement van zijn spaargeld. Eind december 2017 bedroeg het totaal uitstaande bedrag van de gereglementeerde spaarrekeningen van het Koninkrijk echter nog steeds 260 miljard euro, wat nog altijd meer dan 60% vertegenwoordigt van het BBP [3].

Meer en meer Europese spaarders laten hun oog vallen op investeringen, dat blijkt ook uit de groei van de totale beleggingsfondsenindustrie van 12 procent in 2017[1]. En dat dankzij de sterke vooruitgang van de multi-assetfondsen (+16,1% in 2017), die nu bijna 18 procent uitmaken van de totale uitstaande investeringsfondsen in Europa. In België is de liefde voor de multi-assetfondsen zelfs nog groter, want hier vertegenwoordigen ze bijna 47 procent van de markt[2].

Nicolas Deblauwe ©Studio Dann

‘Het gamma multi-assetfondsen is de laatste jaren sterk uitgebreid om te beantwoorden aan de noden van particuliere investeerders en aan hun risicoprofiel.’
Nicolas Deblauwe
Country Head Benelux, J.P. Morgan Asset Management

Volgens Vincent Juvyns, strateeg bij J.P. Morgan Asset Management Benelux, tonen deze cijfers aan dat de multi-assetfondsen de Europese en Belgische spaarders meer en meer over de streep trekken. ‘Ook al blijft er nog wat terughoudendheid. 43 procent van de respondenten vindt dat ze niet de middelen hebben om te investeren, terwijl bij de meeste banken en verzekeringsmaatschappijen in België enkele tientallen euro vaak al voldoende zijn om te starten.’

Het onderzoek van J.P. Morgan Asset Management bracht nog een andere paradox aan het licht: Belgen stoppen hun spaargeld liefst in ‘liquide’ oplossingen, zoals gereglementeerde spaarrekeningen. Maar toch heeft slechts 15 procent van de ondervraagden op korte termijn cash nodig. ‘Ze laten, onder invloed van de inflatie, hun kapitaal afkalven voor een liquiditeit die ze eigenlijk niet nodig hebben. Zo laten ze de kans schieten om hun kapitaal te laten groeien, door bijvoorbeeld voor multi-assetfondsen te gaan’, zegt Nicolas Deblauwe, Country Head Benelux, J.P. Morgan Asset Management.

43 procent
van de respondenten
vindt dat ze niet voldoende middelen hebben om te investeren, zo blijkt uit onderzoek van J.P. Morgan.

Andere redenen om niet te investeren die uit het onderzoek naar voren kwamen?

In 26 procent van de gevallen was er de angst voor fluctuerende financiële markten en het verlies dat daaruit kan voortvloeien, en het gebrek aan financiële kennis (22%).

En inderdaad, het huidige klimaat van weerkerende wispelturigheid, stijgende intresten en geopolitieke spanningen, kan zowel beginnende als ervaren investeerders afschrikken. Een brede waaier aan factoren bij de opbouw van een portefeuille is meer dan ooit noodzakelijk. ‘Dat vraagt een diepgaande kennis van de markten, van elke activaklasse, zowel van ontwikkelde economieën als opkomende markten, van de sectoren, de deviezen, de macro-economische data, enzovoort’, verzekert Vincent Juvyns. ‘Een particuliere investeerder zou het leeuwendeel van zijn tijd moeten besteden aan het opvolgen van die parameters.’

‘Daarom zijn ‘sleutel-op-de-deuroplossingen’ zoals multi-assetfondsen onmisbaar’, meent Nicolas Deblauwe. ‘Ze bundelen de analyses van tientallen experts. Bovendien is het gamma multi-assetfondsen de laatste jaren sterk uitgebreid om te beantwoorden aan de noden van particuliere investeerders (een terugkerend inkomen genereren, kernportfolio, absolute prestatiedoelstelling, enz.) en aan hun risicoprofiel.’ Zo kunnen spaarders vandaag niet alleen intekenen op traditionele gediversifieerde fondsen, maar ook op gemengde fondsen van de laatste generatie, die flexibeler en dynamischer te beheren zijn en die hun portefeuille meer divers maken. 

[1] EFAMA Quarterly Statistical Release nr 72 (september 2017).
[2] BEAMA (december 2017).
[3]Nationale Bank van België (december 2017). BBP = Bruto Binnenlands Product

Deze commerciële communicatie en de hierin vervatte meningen zijn in geen geval een advies of aanbeveling om een investering of belang te kopen of er afstand van te doen. Elke beslissing op basis van de informatie vervat in dit document is de volledige verantwoordelijkheid van de lezer. De analyses in dit document zijn het resultaat van onderzoek door J.P. Morgan Asset Management, die deze heeft gebruikt voor eigen doeleinden. De resultaten van dit onderzoek worden ter beschikking gesteld als bijkomende informatie en weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen van J.P. Morgan Asset Management. Tenzij anders vermeld, zijn alle in dit document vermelde cijferdata, voorspellingen, meningen, informatie over de trends op de financiële of technische markten en investeringsstrategieën die van J.P. Morgan Asset Management op de publicatiedatum van dit document. Ze worden betrouwbaar geacht op de datum van redactie. Ze kunnen worden gewijzigd zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gebracht. Daarnaast kan de waarde van een investering en de inkomsten die daaruit resulteren evolueren in functie van de marktomstandigheden en kunnen de investeerders nooit zeker zijn dat ze het volledige geïnvesteerde bedrag zullen recupereren. De prestatie en rendementen uit het verleden voorafspiegelen niet noodzakelijk de huidige of toekomstige resultaten. Er is geen zekerheid betreft de voorspellingen. J.P. Morgan Asset Management is de commerciële benaming van de vermogensbeheerafdeling van J.P. Morgan Chase & Co en zijn internationaal netwerk van aangesloten ondernemingen. Binnen de wettelijke beperkingen kunnen uw gesprekken worden opgenomen en uw elektronische berichten worden gecontroleerd om na te gaan of ze beantwoorden aan onze juridische en reglementaire verplichtingen en ons intern beleid. Persoonlijke gegevens worden ingezameld, opgeslagen en behandeld door J.P. Morgan Asset Management volgens het Privacybeleid www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.

Deze communicatie wordt gepubliceerd in Europa (buiten het Verenigd Koninkrijk) door J.P. Morgan Asset Management SARL (Europe), 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B27900, aandelenkapitaal EUR 10.000.000.

0903c02a82150ed9


 

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.