Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Microfinanciering creëert sociale én financiële meerwaarde

Incofin cvso beheert een investeringsportefeuille van meer dan 60 miljoen euro in duurzame microfinancieringsinstellingen ©© Incofin

Incofin investeert in de lokale economie van ontwikkelingslanden. Omdat schenkingen op termijn niets oplossen, zo menen de bezielers van deze Belgische coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk.

Al sinds 1992 levert Incofin cvso een positieve impact op regio’s die het in vergelijking met de westerse wereld financieel en qua infrastructuur bijzonder moeilijk hebben. Het investeert daarvoor geld van zijn aandeelhouders in duurzame microfinancieringsinstellingen. Die financieren op hun beurt lokale kleine ondernemers in bijna 30 ontwikkelingslanden. Kansarmen nemen hun lot in eigen handen, en krijgen als oprichter van een eigen bedrijfje of een winkel een menswaardig bestaan. Zo creëren ze toekomstperspectieven voor zichzelf en hun directe omgeving. In totaal beheert Incofin cvso een investeringsportefeuille van meer dan 60 miljoen euro. De voorbije jaren zette het daarmee een stabiel dividend van 2,5 procent neer.

Waarom werkt deze aanpak?

Loïc De Cannière (CEO Incofin Investment Management): ‘We doen op een slimme manier aan ontwikkelingshulp. We beleggen het geld van onze aandeelhouders in landen waar de overheid weinig efficiënt werkt of faalt. Omdat er in die regio’s geen diensten en geen sociaal vangnet bestaan, is de onderste laag van de bevolking daar vaak heel dynamisch. Zij gaan zélf onderwijs, gezondheidszorg en landbouw organiseren. Die zelfredzaamheid stimuleren en structureren wij via onze microfinancieringen.’ 

Hoe geeft Incofin invulling aan die microfinancieringen?

Frans Verheeke (Voorzitter Raad van Bestuur Incofin cvso): ‘Concreet steunen we sociaal geëngageerde ondernemers. Die kunnen met hun financiële noden niet terecht in het klassieke bancaire circuit van hun thuisland. Omdat ze vaak geen waarborgen kunnen geven, en de bedragen te klein zijn. Het ontleende bedrag betalen ze heel snel terug. Vaak al binnen de zes maanden, via wekelijkse tot maandelijkse aflossingen.’

De Cannière: ‘Maar we doen meer dan geld uitlenen. Onze specialiteit is niet alleen microkredieten verstrekken. Microfinancieringen kunnen ook uit leasingformules of spaaroplossingen bestaan. Verzekeringen, kmo-kredieten en hernieuwbare energieleningen via die microstructuur lijken een nieuwe trend te worden. Wij bewijzen dat het mogelijk is om zaken te doen met mensen onder aan de inkomenspiramide.’

©© Incofin

‘We bieden toegang tot een volwassen, rendabele en professioneel georganiseerde investeringsmarkt mét sociale impact.'
Loïc De Cannière
CEO Incofin Investment Management

Wat als de lokale ondernemers hun microfinanciering niet kunnen terugbetalen?

Verheeke: ’Incofin cvso financiert de lokale ondernemers nooit rechtstreeks. Dat verloopt via de 50 microfinancieringsinstellingen die we geselecteerd hebben in 27 landen. Zij lichten de micro-ondernemingen van de financieringsaanvragers door. Ze achterhalen of hun bedrijfsactiviteiten financieel rendabel zijn, of ze goed georganiseerd zijn en of ze voldoende sociale impact hebben.’

De Cannière: ‘Voor de selectie en controle van die microfinancieringsinstellingen, hebben we een eigen instrument ontwikkeld. We gaan ook ter plaatse kantoren bekijken en met hun cliënten praten. Tot slot analyseren we het personeelsbeleid, de omgang met wanbetalers en hun financiële diensten: ze mogen hun klanten niet in grote schulden jagen. Pas als we helemaal overtuigd zijn dat hun werking correct verloopt, hun missie eerbaar is én ze ook een sociale meerwaarde bieden voor de regio of de lokale gemeenschap, gaan we met die microfinancieringsinstellingen in zee.’

Op welke investeerders mikt Incofin cvso?

De Cannière: ‘Oorspronkelijk waren dat vooral instellingen en ondernemingen, maar sinds een tiental jaar trekken we steeds meer particuliere investeerders aan. Vandaag kan iedereen Incofin cvso-aandelen kopen, en dat vanaf 130 euro per 1/20ste aandeel. Zonder in- of uitstapkosten. We hebben de voorbije jaren ook gepleit voor een wetgeving die zulke sociale investeringen fiscaal aantrekkelijk maakt. En dat is gelukt. Investeerders die hun aandelen vijf jaar bewaren, kunnen 5 procent van hun ingeschreven bedrag in mindering brengen van de totaal te betalen belastingsom, geplafonneerd op 6.400 euro per persoon.’

Verheeke: ’We vergoeden onze aandeelhouders via dividenden. We bouwen ook elk jaar reserves op met overgedragen winsten. Die buffer bedraagt een kleine 6 miljoen euro. Daarnaast hebben we ook een provisie die wanbetalingen opvangt. Als er ooit een minder goed jaar komt, kunnen we dat daarmee opvangen. Dat maakt het mogelijk om jaar na jaar een stabiel rendement van 2,5 procent te leveren.’

De Cannière: ‘Kortom: we bieden toegang tot een volwassen, rendabele en professioneel georganiseerde investeringsmarkt mét sociale impact.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie