Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Paraguay bewijst de kracht van microfinanciering

De microfinancieringsinstelling Fundación Paraguaya helpt vandaag 80.000 kleine lokale ondernemers ©© Incofin

Meer dan 3 miljoen lokale micro-ondernemers in 27 ontwikkelingslanden verbeteren hun eigen toekomst dankzij de investeringen van Incofin. Daarvoor sloot de Gentse coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk overeenkomsten af met meer dan 50 microfinancieringsinstellingen. Een van die partners bevindt zich in Paraguay.

Na de hevige aardbevingen in Haïti investeerde Incofin als een van de eerste mee in de wederopbouw van de samenleving. Daarnaast gelooft het sterk in het potentieel van Oost-Timor. En ook in Paraguay vervult het een pioniersrol. Dat land kende de voorbije decennia een behoorlijk stormachtige geschiedenis. Maar vanaf 1985 ontstond er plots hoop voor de bevolking in Paraguay. Ondanks oorlogen, machtswissels en dictators lanceerde de Fundación Paraguaya de ambitie om lokale armoede en werkloosheid te bestrijden. De organisatie biedt sindsdien micro-ondernemers en starters de kans om hun economische activiteit uit te bouwen. Zo verbeteren ze hun sociale en maatschappelijke status, én die van hun omgeving. En zo ontstaan er nieuwe jobs, kansen en toekomstperspectieven.
Sinds de oprichting hielp de Paraguayaanse ngo al meer dan 24.000 gezinnen uit de armoede. Incofin twijfelde dan ook geen moment toen het in december 2017 de kans kreeg om te investeren in Fundación Paraguaya, dat toen al meer dan 30 jaar ervaring had met diverse vormen van microfinanciering.

The Poverty Stoplight

Net als Incofin gelooft ook Fundación Paraguaya dat armoede niet alleen bestreden wordt via microleningen. Daarom biedt de organisatie ook praktijkgericht landbouwonderwijs aan, in eigen scholen. Ook creëerde het in 2011 ‘The Poverty Stoplight’: een wetenschappelijk meetinstrument waarmee gezinnen aan de hand van 50 parameters hun eigen armoede in kaart brengen. Het stoplicht werkt eenvoudig maar doeltreffend via foto’s en drie kleurencodes: rood, oranje en groen. Omdat hun armoede gevisualiseerd wordt, beseffen de micro-ondernemers in welke situatie ze zich bevinden. Ze ontdekken via zelfdiagnose wat de oorzaken zijn van hun armoede, en hoe ze die kunnen bijsturen en veranderen.

‘The Poverty Stoplight’ brengt zes categorieën in kaart: Inkomen en tewerkstelling, Gezondheid en leefomgeving, Woning en uitrusting van de woning, Onderwijs en cultuur, Organisatie en deelname aan het openbare leven, en Motivatie en zelfbeeld. Samen met een begeleider overloopt de gebruiker de volledige lijst, en geeft zichzelf per criterium een score, met behulp van gekleurde stickertjes. Daarbij staat rood voorextreem arm, oranje voor arm en groen voor niet arm. De bedoeling is dat de micro-ondernemers op termijn beter scoren op die 50 parameters.

Toekomstgerichte samenwerking

Incofin investeert in Fundación Paraguaya met een lening van 2 miljoen dollar. Dat bedrag zal de ngo tegen 2021 volledig afgelost hebben. De microfinancieringsinstelling helpt vandaag 80.000 kleine lokale ondernemers. Met het extra geïnjecteerde kapitaal kan de ngo haar werkterrein uitbreiden naar nieuwe regio’s. Tegelijk ontvangen ook 5.000 nieuwe gezinnen een opstap naar de middenklasse, dankzij de aandeelhouders van Incofin.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie