Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Opkomende markten: we kiezen voor een aanzienlijke diversificatie

Wim Vermeir - Chief Investment Officer ©AG

Outlook H1 2019

Stijging van de rente: wat is uw aanpak?

Ondanks een kleine stijging van de inflatie is de rente in 2018 bijna niet gestegen. Voor 2019 verwachten we dan ook een licht stijgende rente, gedreven door het einde van het obligatie- aankoopprogramma van de ECB en de iets hogere loonkosten.

Binnen onze tak 23-beleggingsproducten anticiperen wij op deze verwachte rentestijging door een deel van de activa te alloceren naar kortlopende obligatiefondsen die minder gevoelig zijn voor de rente-evolutie. Deze allocatie blijft echter beperkt want we verwachten een eerder bescheiden rentestijging. Binnen tak 21-spaarverzekeringen blijven we trouw aan het matching principe tussen activa en passiva en nemen we geen renterisico.

De duurzame fondsen bij AG Insurance combineren het beste van twee werelden: potentieel mooie financiële prestaties dankzij het sterke AG Insurance-multimanagementmodel en een transparante werkwijze op vlak van duurzaamheid.
Wim Vermeir
Chief Investment Officer

Groeimarkten: waar ziet u de beste kansen?

De afgelopen vijf jaar hebben de groeimarkten geleden onder een “perfecte storm” van dalende olieprijzen, politieke instabiliteit en een handelsoorlog tussen China en de VS. Ook al blijft de onzekerheid momenteel hoog, de aandelenwaarderingen zijn ondertussen op een historisch dieptepunt beland. Langetermijnbeleggers kunnen dus geleidelijk een positie opbouwen. Gezien de hogere politieke onzekerheid en onvoorspelbaarheid in de groeimarkten verkiezen we een ruime diversificatie van de portefeuille en investeren we gespreid over regio’s, landen en sectoren. Binnen de obligaties vinden we de huidige rentes niet hoog genoeg om veel risico te kunnen nemen.

Duurzaam beleggen: hoe de meest rendabele belegging selecteren?

De duurzame fondsen bij AG Insurance combineren het beste van twee werelden: potentieel mooie financiële prestaties dankzij het sterke AG Insurance-multimanagementmodel en een transparante werkwijze op vlak van duurzaamheid.

De waarde van een investering in tak 23 kan zowel stijgen als dalen. Het risico wordt gedragen door de verzekeringnemer. De essentiële informatiedocumenten vindt u op www.aginsurance.be.

Deze advertentie betreft individuele levensverzekeringen tak 21 en tak 23 van AG Insurance.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.