Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'De mens is belangrijker dan de machine'

©Marco Mertens

Günther Ghijsels is CIO & CDO van Randstad Group België. Hij ziet in technologie op de werkvloer een uitdaging voor de bedrijfscultuur. ‘Technologie is het gemakkelijke deel. Medewerkers meekrijgen in dit verhaal, dat is de grote opdracht voor de komende jaren.’

‘In de privésfeer omarmen we nieuwe technologie snel, maar op het werk verzetten we ons. Als werkgever moet je je werknemers bewustmaken van de mogelijkheden ervan voor hun job. We vinden het geweldig om iemand op Facebook te taggen in een foto, maar beseffen onvoldoende dat we die functies ook professioneel kunnen gebruiken.

Verandering is de grote uitdaging

‘Om die nieuwe cultuur te omarmen, is er een mindshift nodig. IT verandert de werkvloer grondig. Maar technologie is het gemakkelijke deel. Medewerkers meekrijgen in dit verhaal, werken aan change, dat wordt de uitdaging.’

In de privésfeer omarmen we nieuwe technologie snel, maar op het werk verzetten we ons.

Günther Ghijssels
CIO en CDO bij Randstad

‘Dat heeft ook gevolgen voor de medewerkers. Als je je niet meer goed voelt in een bepaalde context of niet meer achter de bedrijfsvisie staat, moet je opstappen. De tijd dat je je hele leven in één bedrijf werkte, is nu echt voorbij.’

‘Er zullen jobs sneuvelen en er zullen jobs bijkomen door technologie, maar niets blijft hetzelfde. Als bedrijf moet je ervoor zorgen dat je medewerkers zich kunnen aanpassen. Werken wordt een permanent leertraject. Als werkgever moet je daar ruimte voor creëren. Dat doe je door medewerkers de juiste hulpmiddelen te geven om te leren, door hen te betrekken bij de richting die het bedrijf uit gaat, door hen duidelijk te maken wat dit betekent voor hun werk. Je mag medewerkers hiervoor gerust mee verantwoordelijk maken, op voorwaarde dat de omkadering goed is.’

Creativiteit wint aan belang

‘Hoe je jezelf het beste kan voorbereiden? Inzetten op creativiteit. Machines kunnen veel taken overnemen, maar de menselijke inbreng was nooit belangrijker. Medewerkers moeten inzichten en ideeën delen, samenwerken om technologie efficiënter te maken. Daarin loopt de opleiding van de werknemers van morgen achter. Het onderwijs zet te veel in op het vergaren van kennis en te weinig op creativiteit en aanpassingsvermogen.’

‘Ook mijn job als chief information officer (CIO) zal grondig wijzingen. Vroeger was ik vooral met IT bezig. Vandaag met informatie in de brede zin. Data zijn de grondstof voor technologieën zoals AI en blockchain. Die gegevens correct beheren en efficiënt inzetten wordt een van mijn belangrijkste uitdagingen.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.