sabato

Eddy Wally treft schuld

Sedert eind jaren zeventig lijd ik aan een lichte, maar kostelijke verslaving. Ik kan het oraal toedienen van 50 à 60 gram kaviaar weliswaar beperken tot een paar keer per jaar, maar verlost raak ik er waarschijnlijk nooit meer van. U adviseert: go to rehab. Ik antwoord met Amy Winehouse: no, no, no. Hoe het dan zo ver is kunnen komen?