Logo
Deze content is een initiatief van Sabato Connect, buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Sabato.

De juiste balans vinden tussen werken op kantoor en telewerk

In de nasleep van de coronapandemie beseffen almaar meer organisaties dat een doordacht beleid over hybride werken onmisbaar is. Kristel Minten van Acerta vertelt hoe ondernemingen dat het best aanpakken. ‘Ook medewerkers hebben nieuwe verwachtingen over thuiswerk.’

Door de coronapandemie en de bijbehorende lockdowns zijn veel bedrijven ad hoc overgestapt naar thuiswerk om operationeel te kunnen blijven. Vandaag wordt almaar duidelijker dat een aantal van die drastische verschuivingen blijvend zullen zijn. Organisaties moeten daarom de juiste balans vinden tussen telewerk en werken op kantoor. Al verschilt die balans wel per organisatie, team of functie. 

‘Begin met het in kaart brengen van welke taken of projecten mensen beter op kantoor uitvoeren’, adviseert Kristel Minten, die als senior hr-consultant bij Acerta organisaties helpt om optimaal mee te evolueren met de wijzigende arbeidsmarkt en nieuwe manieren van werken. ‘Betrek daar ook de mensen zelf bij: zo ontstaat er een breder draagvlak. Vaak vinden medewerkers het waardevol om van thuis te werken als ze taken doen waarvoor ze gefocust moeten zijn of waarvoor ze veel moeten telefoneren.’ 

Advertentie

De koffiepauze is een informeel moment waarbij collega’s elkaar op een ongedwongen manier beter leren kennen.

Kristel Minten
Senior hr-consultant bij Acerta

De nieuwe rol van het kantoor 

Een tweede belangrijk inzicht: het kantoor kan een bepalende rol spelen in het fysiek samenbrengen van mensen. Brainstorms, belangrijk of langdurig overleg, contacten met klanten en creatieve taken waarbij interacties met collega’s cruciaal zijn, gebeuren allicht beter op kantoor. ‘Daartoe voorzien steeds meer bedrijven op die taken toegespitste ruimtes’, merkt Kristel Minten op. ‘Denk aan hybride vergaderzalen, flexibele ruimtes die kunnen switchen van bureau naar een brainstormruimte en ook stilteruimtes voor bijvoorbeeld klantenmeetings.’ 

Flexibele thuiswerkoplossingen 

Ook medewerkers hebben nieuwe verwachtingen ontwikkeld over hybride werken. En die zijn individueel. Sommige mensen voelen zich opperbest wanneer ze enkele dagen per week thuis kunnen werken. Anderen missen fysiek contact met collega’s en willen het liefst zoveel mogelijk binnen de bedrijfsmuren werken. ‘Het is cruciaal dat managers zich daar bewust van zijn‘, benadrukt Kristel Minten.  

‘Om thuiswerk zo goed mogelijk te faciliteren en te organiseren moeten managers hun oor te luisteren leggen bij hun teamleden, zo kunnen ze flexibele telewerkmogelijkheden op maat ontwikkelen.’ De mogelijkheden tot thuiswerk komen ook steeds vaker aan bod bij sollicitatiegesprekken. Kandidaten willen de visie van bedrijven daarover kennen. ‘Vroeger gebeurde dat slechts occasioneel, nu stellen kandidaten die vragen dikwijls al bij het begin van een gesprek’, zegt Kristel Minten.  

Advertentie

Na de koffiepauze gaan mensen gemotiveerder en creatiever weer aan de slag.

Kristel Minten
Senior hr-consultant bij Acerta

Koffiepauzes en telewerk 

Tot slot mag ook de heilzame rol van de koffiehoek op de werkvloer niet onderschat worden. Kristel Minten: ‘De koffiepauze is een informeel moment waarbij collega’s op een ongedwongen manier even kunnen recupereren en met elkaar kunnen praten over hun werk, de samenwerkingen of hun privéleven. Daar ontmoeten ze ook nieuwe collega’s en leren ze elkaar beter kennen.’  

Daarna gaan mensen gemotiveerder en creatiever weer aan de slag. Dat moment is digitaal moeilijk vervangbaar. Virtuele koffiepauzes zijn oké, maar ze zijn ook niet meer dan een zoethoudertje, klinkt het. ‘Om die redenen organiseren sommige bedrijven een vaste dag waarop het voltallige team aanwezig moet zijn op kantoor’, besluit Kristel Minten. ‘Zo bestendigen ze het samenhorigheidsgevoel onder collega’s.’ 

Lees verder
Logo
Deze content is een initiatief van Sabato Connect, buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Sabato.